Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs - Werktuigkunde - elektrotechniek

Categorie:  PhD

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

  • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
  • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
  • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving

Personeelscategorie

Bursalen
Specifieke benaming Doctoraatsbursaal
Omvang mandaat 1 VTE
Faculteit Faculteit Ingenieurswetenschappen
Vakgroep Elektrotechniek en energietechniek

 

Functie

Opdracht en voornaamste taken:

Ter voorbereiding van een doctoraat, wetenschappelijk onderzoek verrichten, meer concreet:

Onderzoek verrichten binnen het veld van werktuigkunde - elektrotechniek. Het onderzoek situeert zich in het domein van (voertuig)aandrijvingen, energieopslag, optimalisatie van energiemanagement en/of verlichtingstechniek. De onderzoekstaak omvat literatuurstudie, ontwikkeling van theorie en/of implementatie en/of gebruik van software voor simulaties, en het uitdenken en opzetten van experimentele proeven.

 

Aanvullende taken zijn:

Onderwijs : De opdracht omvat in beperkte mate ook het coördineren en begeleiden van oefeningen, practica en projecten (WPO) bij opleidingsonderdelen binnen de opleiding(en). De concrete opdracht wordt jaarlijks vastgelegd in overleg met de kandidaat. Voor een deel van dit WPO is Nederlands de voertaal en voor een ander deel Engels.

Overige: De kandidaat zal worden ingezet bij acties ter promotie van de opleidingen die aangeboden worden door de vakgroep (b.v. aanwezigheid op infodagen of begeleiden van lente- of herfstkampen) en zal mogelijk bijdragen aan het dagelijks bestuur van de vakgroep door deelname aan raden en/of commissies.

3 - Functieprofiel

Diploma van  

Master in ingenieurswetenschappen (werktuigkunde-elektrotechniek, chemie en materialen).

 

Geen werkzaamheden verricht hebben in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

 

De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van inschrijving van de bursaal als doctoraatsstudent aan de universiteit.

4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-09-2019
Looptijd beurs 12 maanden (hernieuwbaar)

Inwachtingstermijn

Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op  27-08-2019
Contactpersoon Prof. Joeri Van Mierlo
Contact via telefoon 02/629 28 03
Contact via e-mail joeri.van.mierlo@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

  • een beknopt CV
  • het academisch dossier met alle relevante elementen
  • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
  • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.

Zoek soortgelijke vacatures: