Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs OWI-lab: project Soiltwin

Categorie:  PhD

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving

Personeelscategorie

Bursalen
Specifieke benaming Doctoraatsbursaal
Omvang mandaat 1 VTE
Faculteit Faculteit Ingenieurswetenschappen
Vakgroep Toegepaste mechanica

 

Functie

Ben je geïnteresseerd in offshore windenergie dan bieden we je binnen OWI-lab (VUB) een uitdagende onderszoekspositie met een hoge industriële relevantie.

 

OWI-lab werd opgericht in 2010 ter ondersteuning van R&D op het gebied van offshore windenergie in België. VUB is met zijn onderzoeksgroep AVRG een van de oprichters en momenteel wetenschappelijk coördinator van het OWI-lab. OWI-lab heeft toegang tot de grootste offshore onderzoeksdatabase voor structurele monitoring. Met deze gegevens kunnen onze onderzoekers industrieel relevant onderzoek uitvoeren en real-life experimenten uitvoeren.

 

Je zal deel uitmaken van een jong en dynamisch onderzoeksteam in een internationale omgeving gekenmerkt door collegiaal respect en academische vrijheid.

Je zal werken op het project SOILTWIN. Vandaag zien we een industriële brede mismatch tussen het dynamisch gedrag van het ontwerp en de opgemeten werkelijkheid. Deze mismatch resulteert in een suboptimaal (levensduur) ontwerp en zo tot uiteindelijk hogere kosten voor offshore windenergie. Het is de algemene consensus van zowel de academische wereld als de industrie dat dit te wijten is aan fouten in de modellering van de interactie tussen de fundering en de omliggende bodem.

Dit project beoogt daarom de bodemstructuur interactiemodellen te verbeteren op basis van de verzamelde data van de reeds gebouwde windparken. Door dit te doen, kan het project helpen om de kosten van elektriciteit te verlagen door het ontwerp van offshore-funderingen te optimaliseren.

Belgische ontwikkelaars hebben de mogelijkheid om de geleerde lessen uit de huidige zone voor offshore wind toe te passen op de volgende Belgische offshore windconcessie. Daarom hebben ze allemaal al geïnvesteerd in het instrumenteren van hun offshore windturbines en monopiles-funderingen om betere inzichten te krijgen in het gedrag van lateraal cyclische geladen palen.

 

De hoofdtaak van de doctoraatsonderzoeker is het ontwikkelen van een model-update strategie voor offshore windparken. Het combineren van structurele informatie uit onze bestaande databases met structurele informatie en een breed scala aan in-situ metingen. Voor het eerst wordt een methodiek overwogen die de resultaten van breed verspreide in-situ metingen vertaalt naar relevante parameters voor geotechnisch onderzoek en ontwerp van toekomstige offshore windturbines. Verdere ontwikkeling kan resulteren in een geavanceerde monitoring strategie waarmee een digitale tweeling van de fundering in realtime kan worden bijgewerkt en eventuele variaties in de randvoorwaarden kunnen worden gedetecteerd en gekwantificeerd. Dit moet de operatoren toelaten om elementaire problemen zoals bodemdegradatie te identificeren en de resterende levensduur van de offshore funderingen beter te bepalen.

3 - Functieprofiel
 • U bent in het bezit van een Masterdiploma in de Ingenieurswetenschappen, richting Mechanica of Bouwkunde.

 

 • U bent sterk gemotiveerd om wetenschappelijk onderzoek te voeren op een hoog niveau en hebt interesse in (offshore) windenergie en de multidisciplinaire aspecten ervan.
 • U bezit een goede analytische en technische kennis.
 • U hebt interesse in zowel experimentel als numerieke activiteiten.
 • U hebt interesse voor het mechanisch gedrag van structurele componenten, monitoring technieken en in specifiek offshore windenergie.
 • Ervaring met data analyse, signaal processing en programmeren in python zijn een voordeel.
 • Ook ervaring met geotechniek kan als een pluspunt worden beschouwd maar is niet noodzakelijk.
 • Ervaring met het opstellen en uitvoeren van experimenten is ook een pluspunt.
 • U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw project op een gestructureerde, grondige wijze en u bent in staat om onafhankelijk problemen op te lossen. U geeft blijk van creativiteit bij het oplossen van problemen, het genereren van ideeen en het vinden van nieuwe werkwijzen.
 • U hebt een open persoonlijkheid en u bent bereid om een bijdrage te leveren aan het team en mee te werken aan didactische projecten.
 • U taalvaardigheid in het Engels is uitmuntend, zowel gesproken als geschreven.

 

 • Geen werkzaamheden verricht hebben in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

 

 • De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van inschrijving van de bursaal als doctoraatsstudent aan de universiteit.
4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-04-2020
Looptijd beurs 12 maanden (hernieuwbaar)

Inwachtingstermijn

Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op  01-03-2020
Contactpersoon Christof Devriendt
Contact via telefoon 02 629 31 81
Contact via e-mail christof.devriendt@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.