Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs OWI-lab: project Maxwind

Categorie:  PhD

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving

Personeelscategorie

Bursalen
Specifieke benaming Doctoraatsbursaal
Omvang mandaat 1 VTE
Faculteit Faculteit Ingenieurswetenschappen
Vakgroep Toegepaste mechanica

 

Functie

Ben je geïnteresseerd in offshore windenergie dan bieden we je binnen OWI-lab (VUB) een uitdagende onderszoekspositie met een hoge industriële relevantie.

 

OWI-lab werd opgericht in 2010 ter ondersteuning van R&D op het gebied van offshore windenergie in België. VUB is met zijn onderzoeksgroep AVRG een van de oprichters en momenteel wetenschappelijk coördinator van het OWI-lab. OWI-lab heeft toegang tot de grootste offshore onderzoeksdatabase voor structurele monitoring. Met deze gegevens kunnen onze onderzoekers industrieel relevant onderzoek uitvoeren en real-life experimenten uitvoeren.

 

Je zal deel uitmaken van een jong en dynamisch onderzoeksteam in een internationale omgeving gekenmerkt door collegiaal respect en academische vrijheid.

 

Je zal werken op het project MAXWIND. Het algemene doel van het project is om een correcte inschatting te krijgen van de resterende levensduur van de offshore funderingen op basis van opgemeten monitoring data. Dit om zowel het toekomstig ontwerp van vergelijkbare funderingen te optimaliseren als geoptimaliseerde inspectie- en onderhoudsplannen af ​​te leiden.

Specifiek zal je werken rond de concepten van virtuele monitoring en vloot-extrapolatie. Het concept van virtuele monitoring bestaat eruit om met een ​​beperkt aantal beschikbare sensoren op de structuur de stresses te bepalen op alle kritieke locaties (hot spots) met behulp van een model (analytisch of data-driven).  Virtuele monitoring maakt het mogelijk om de stresshistorie van alle hotspots te beoordelen en zo hun exacte vermoeidheidsschade te bepalen. Vervolgens, omwille van voor de hand liggende economische redenen kan slechts een beperkt aantal offshore windturbines in een park uitgerust worden met sensoren. Het concept van vloot-extrapolatie is bedoeld om de gegevens die zijn verkregen uit een beperkte aantal geïnstrumenteerde windturbines te gebruiken om de toestand van alle andere vergelijkbare funderingen binnen het park te analyseren. Deze technieken veronderstellen allemaal een identiek dynamisch gedrag, maar voor de recente offshore funderingen zijn er verschillen (tussen locaties en configuratie of operationele omstandigheden), wat impliceert dat het dynamische gedrag onderling sterk kan verschillen. Om tot een effectieve monitoringstrategie te komen, moeten deze onzekerheden in verband met zowel virtuele detectie als het concept van de vloot-extrapolatie beter worden begrepen en beoordeeld.

3 - Functieprofiel
 • U bent in het bezit van een Masterdiploma in de Ingenieurswetenschappen, richting Mechanica, Elektriciteit of Bouwkunde.

 

 • U bent sterk gemotiveerd om wetenschappelijk onderzoek te voeren op een hoog niveau.
 • U bezit  een goede analytische en technische kennis.
 • U hebt interesse voor mechanisch gedrag van structurele componenten, monitoring technieken, data analyse en specifiek offshore windenergie.
 • U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw project op een gestructureerde, grondige wijze en u bent in staat om onafhankelijk problemen op te lossen. U geeft blijk van creativiteit bij het oplossen van problemen, het genereren van ideeën en het vinden van nieuwe werkwijzen.
 • U hebt een open persoonlijkheid en u bent bereid om een bijdrage te leveren aan het team en mee te werken aan didactische projecten.
 • Ervaring met relevante software paketten, inclusief Python, is een pluspunt.
 • U bezit een uitstekende taalvaardigheid in het Engels, zowel gesproken als geschreven. 

 

 • Geen werkzaamheden verricht hebben in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

 

 • De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van inschrijving van de bursaal als doctoraatsstudent aan de universiteit.
4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-04-2020
Looptijd beurs 12 maanden (hernieuwbaar)

Inwachtingstermijn

Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op  01-03-2020
Contactpersoon Christof Devriendt
Contact via telefoon 02 629 31 81
Contact via e-mail christof.devriendt@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.