Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs MOBI

Categorie:  PhD

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving

Personeelscategorie

Bursalen
Specifieke benaming Doctoraatsbursaal
Omvang mandaat 1 VTE
Faculteit Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School
Vakgroep Business Technology and Operations

 

Functie

Opdracht en voornaamste taken:

Ter voorbereiding van een doctoraat, wetenschappelijk onderzoek verrichten, meer concreet:

 

Context

De kandidaat voert onderzoek uit in het onderzoekscentrum MOBI (mobi.vub.ac.be) en draagt bij tot de interdisciplinaire domeinen van transport, duurzaamheid en socio-economische beoordeling. Het onderzoek en de aanpak worden volledig ingebed in de onderzoeksprojecten van MOBI in overeenstemming met de vaardigheden en kennis van de kandidaat. Het doel is om een doctoraat af te ronden.

 

Taken

 • De kandidaat voert onderzoek uit op het gebied van autonome voertuigen.
 • De kandidaat zal aangesteld worden in het kader van een project met de impact van autonome voertuigen  op mobiliteit, logistiek en maatschappij als centraal onderzoeksprobleem.
 • Zij/hij zal onderzoeksrapporten schrijven en onderzoeksresultaten valoriseren in populaire en academische publicaties.
 • Zij/hij zal onderzoeksresultaten presenteren tijdens internationale workshops en conferenties.
 • Zij/hij zal bijdragen aan openbare verspreidingsactiviteiten

 

Zij/hij zal workshops en conferenties organiseren in overeenstemming met de vereisten van de onderzoeksprojecten.

3 - Functieprofiel

Diploma van  

De kandidaat heeft:

 • Een master in handelsingenieur, burgerlijk ingenieur, transport, transportplanning, economie, informatica, wiskunde of aanverwante discipline.
 • Interesse in mobiliteit met sterke kwantitatieve methodologische vaardigheden en codeervaardigheden.
 • Goede kwalitatieve onderzoeksvaardigheden zijn een voordeel
 • De mogelijkheid om samen te werken met andere onderzoekers binnen MOBI en daarbuiten, evenals het vermogen om alleen te werken
 • Sterke mondelinge en schriftelijke communicatie in het Engels, goede kennis van het Nederlands is een must en van het Frans is een voordeel.
 • Het vermogen om effectief te communiceren met een breed scala aan partners.
 • Goed tijdmanagement en planningsvaardigheden, met het vermogen om strakke deadlines te halen en effectief te werken onder druk.
 • Goede kennis van Microsoft Excel.
 • Aanvullende software (zoals MATSim, R, GIS, MATLAB, OPL etc.) en solide statistisch kennis zijn ook een pluspunt.

 

Kandidaten die hun MSc-diploma nog niet hebben behaald, kunnen zich aanmelden en deelnemen aan de selectieprocedure, maar moeten een bewijs van inschrijving in hun MSc-programma aanbieden en moeten aan alle diplomavereisten voldoen voordat zij hun functie bij VUB-MOBI beginnen.

 

Geen werkzaamheden verricht hebben in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

 

De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van inschrijving van de bursaal als doctoraatsstudent aan de universiteit.

4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-10-2019
Looptijd beurs 12 maanden (hernieuwbaar)

Inwachtingstermijn

Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op  01-09-2019
Contactpersoon Prof. Lieselot Vanhaverbeke
Contact via telefoon (02)614 83 40
Contact via e-mail Lieselot.vanhaverbeke@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.

Zoek soortgelijke vacatures: