Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs "HOUSE-project : innovatie in wonen van ouderen en subjectief welbevinden"

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen, vakgroep Educatiewetenschappen, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

In het najaar van 2021 start aan UHasselt, VUB en PXL een grootschalig SBO-onderzoeksproject naar innovatie inzake wonen van ouderen en subjectief welbevinden. Het “HOUSE” project wordt ondersteund door het Strategisch BasisOnderzoeksprogramma (SBO) en met dit programma wil het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) vernieuwend onderzoek met het oog op vertaling naar maatschappelijke toepassingen ondersteunen.

 

De vergrijzing van onze bevolking die zich de komende decennia verder zet, zal onze woningsector sterk beïnvloeden, en het huidige en toekomstige woonbeleid en de woningsector op de proef stellen. De context waarin mensen wonen zal altijd aan objectieve architecturale parameters moeten beantwoorden, maar er is een groeiende vraag om ook rekening te houden met zaken m.b.t. het subjectief welbevinden van mensen. Het SBO-project HOUSE vertrekt van de vaststelling dat er vandaag een gebrek aan kennis is over de invloed van woningontwerp op het subjectief welbevinden van huidige en toekomstige generaties ouderen. Via interdisciplinair (kwantitatief, kwalitatief en ontwerpend) onderzoek in samenwerking met verschillende maatschappelijke actoren wil dit project niet enkel wetenschappelijke kennis over deze thematiek verkrijgen, maar deze ook vertalen naar de praktijk.  

 

Voor dit project zijn we op zoek naar 4 onderzoekers die in het statuut van doctoraatsbursaal gedurende 4 jaar zullen werken aan de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift. Zij zullen samen met de promotoren van het onderzoek een team vormen om dit project uit te voeren. Zoals hierboven beschreven, moet het onderzoek dat gevoerd wordt, vooruitzicht bieden op maatschappelijke toepassingen. Er zal dus ook met verschillende maatschappelijke stakeholders (vb. architecten, zorgkoepels, ouderenorganisaties, beleidsmakers) samengewerkt worden. We zoeken daarom teamspelers met interesse in ouderen en wonen/ontwerp, die een aantoonbare kennis/ervaring met kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden hebben en/of een sterke bereidheid om zich hier verder in te verdiepen.

 

Als onderzoeker zal je deel uitmaken van het HOUSE-consortium. Dit consortium omvat verschillende partners die elk verantwoordelijk zijn voor verschillende deelprojecten binnen het grotere geheel, namelijk de faculteit Architectuur en Kunst van Universiteit Hasselt, Agogische Wetenschappen van Vrije Universiteit Brussel, en PXL.  2 doctoraatsbursalen zullen worden aangeworven binnen de UHasselt (zie vacature-website Universiteit Hasselt) en 2 doctoraatsbursalen aan de VUB.

In het grootschalig onderzoek worden vier wetenschappelijke onderzoeksdoelen voorgesteld:

(1) Identificeren van heterogeniteit van verschillende profielen van ouderen

(2) Begrijpen van hoe innovatieve woonconcepten en -kenmerken zouden kunnen bijdragen aan het subjectief welbevinden van ouderen

(3) Testen en valideren van een evaluatie-instrument m.b.t. "wonen voor subjectief welbevinden van ouderen"

(4) Ontwikkelen en evalueren van ruimtelijke scenario’s m.b.t. innovatief wonen voor het subjectief welbevinden van ouderen.  

 

De 2 doctoraatsbursalen van VUB zullen vnl. focussen op doelstellingen 1, 2 en 3. Om deze doelstellingen te bereiken zullen verschillende onderzoeksmethoden ingezet worden (o.a., literatuurstudie, analyse van beleidsdocumenten, interviews met actoren, surveyonderzoek, focusgroepen). Daarnaast zullen de onderzoekers ook werken aan de valorisatie van de onderzoeksresultaten. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met heel wat relevante actoren uit het werkveld.

 

De doctoraatsprojecten worden opgevat als ‘joint Phd’ projecten, waarbij het doctoraatsdiploma door beide samenwerkende universiteiten (UHasselt en VUB) wordt afgeleverd. De bursalen zullen gedurende het project dus ook periodes aan alle twee de instellingen verblijven.

Beknopte omschrijving van de 2 onderzoeksgroepen waarbinnen het HOUSE-project gesitueerd is:

Agogische Wetenschappen bij Vrije Universiteit Brussel heeft een lange traditie naar onderzoek over participatie van ouderen en is een pionier op het gebied van sociaal-gerontologisch onderzoek in België. Een rode draad in hun onderzoek is het belang van een leeftijdsvriendelijke en inclusieve woonomgeving. Onderzoek focust dan ook op de sociale omgeving (sociale relaties, cohesie, eenzaamheid), de culturele omgeving (diversiteit, migratie), de fysieke omgeving (wonen, urban planning), en de institutionele omgeving (zorginstituties, de gevangenis, een bestuur). Verantwoordelijke promotoren voor HOUSE: prof. dr. An-Sofie Smetcoren en prof. dr. Liesbeth De Donder.

In de faculteit Architectuur en kunst van UHasselt is het onderzoek in architectuur en interieurarchitectuur gebundeld in de onderzoeksgroep ArcK, waar doctoraatsstudenten samen met ervaren onderzoekers, ontwerpers en professoren fundamenteel en toegepast onderzoek uitvoeren naar de gebouwde omgeving, van interieur tot stad. Met een focus op belangrijke maatschappelijke uitdagingen is het onderzoek binnen ArcK georganiseerd in vijf thematische onderzoekslijnen: Designing for More (mensgericht ontwerpen), Trace (herbestemming), Sustainability (duurzaamheid in energie- en materiaalgebruik), Spatial Capacity Building (participatie) en Frame (artistiek onderzoek). Deze vacature positioneert zich in de onderzoekslijn Designing for More. Verantwoordelijke promotoren voor HOUSE: prof. dr. Ann Petermans & prof. dr. Jan Vanrie. Daarbij is prof. dr. Ann Petermans ook coördinator van het HOUSE-project.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van master in Agogische Wetenschappen, Educatiewetenschappen, Psychologie, Gerontologie, Sociologie en equivalenten; 

 

 • Je kunt interdisciplinair en in teamverband werken en beschikt over sociale vaardigheden om zowel met professionelen als met particulieren in het kader van het onderzoek samen te werken.
 • Je kunt helder en vlot rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Engels.
 • Je hebt voeling met welbevinden en ouderen en/of bent sterk geïnteresseerd om je te verdiepen in deze domeinen.
 • Je bent in staat om zowel onafhankelijk te werken, als in interdisciplinaire teams.
 • Je kunt een internationaal netwerk uitbouwen en hierin functioneren.
 • Je beschikt over de nodige onderzoeks- en presentatievaardigheden.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, een flexibele ingesteldheid, en je bent doelgericht en georganiseerd.
 • Je bent ondernemend en stressbestendig.
 • Je hebt goede computerkennis (Microsoft Office, software voor kwalitatieve data-analyse, software voor kwantitatieve data-analyse).

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-12-2021.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 30-09-2021 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan An-Sofie Smetcoren via an-sofie.smetcoren@vub.be of +32-494-647658. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.