Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs Geografie

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Vakgroep Geografie, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

 • Onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat in monitoring, ruimtelijke analyse of modellering van mens-milieu interacties, aansluitend bij één van volgende bredere onderzoekthema’s:
  • Remote sensing van bodembedekking en landgebruik in stedelijke gebieden
  • Monitoring en analyse van stedelijke ecosysteemdiensten
  • Spatiale analyse van socio-ecologische systemen, met nadruk op de rol van groen-blauwe ruimten in steden
  • Remote sensing van aan natuurlijke processen gekoppelde risico’s in stedelijke en rurale context
  • De preciese afbakening van het onderzoeksonderwerp gebeurt in onderling overleg tussen jou en je promotor(en).
 • Ondersteuning academisch onderwijs:
  • Oefeningen- en practicabegeleiding in bachelor- en masteronderwijs: cartografie, geo-informatiekunde en aardobservatie
  • Tutoring bachelorstudenten en begeleiding van bachelorpapers en masterthesissen
  • Bijdrage tot de ontwikkeling en coördinatie van transversaal projectonderwijs

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je beschikt over een masterdiploma in de Geografie of in een aanverwante discipline (geomatica, ruimtelijke planning, bio-ingenieurswetenschappen, omgevingswetenschappen,…) en studeerde af met ten minste onderscheiding.

 

 • Je hebt een uitgesproken interesse in kwantitatief/modelleringsgericht onderzoek rond ruimtelijke aspecten van de leefomgeving.
 • Je beschikt over praktische kennis in het gebruik van GIS (ArcGIS, QGIS,…) en/of aardobservatie.
 • Ervaring in programmering (Python), gebruik van dataverwerkingssoftware (R,…) en werken met open source GIS tools en geospatiale bibliotheken strekt tot aanbeveling.
 • Belangstelling voor het gebruik van ruimtelijke participatorische methoden (bijv. PPGIS) en op mixed methods gebaseerde onderzoeksbenaderingen is een plus.
 • Belangrijke bijkomende kwalificaties zijn: zin voor initatief en teamspeler, verantwoordelijkheidszin, motivatie en dynamisme, goede communicatie- en rapporteringsvaardigheden.
 • Aangezien het takenpakket het begeleiden van studenten binnen Nederlandstalig bachelor- en Engelstalig masteronderwijs omvat is een goede, actieve kennis van het Nederlands en het Engels een absolute vereiste. In het kader van mogelijk onderzoek in de Brusselse context is kennis van het Frans een plus.

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 15-09-2022.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 15-06-2022 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Frank Canters via frank.canters@vub.be of 02-6293381. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.