Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs "Gender Empowerment Through Politics in Classrooms"

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School, vakgroep Politieke Wetenschappen, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

Je wordt een actief lid van het onderzoeksproject “Gender Empowerment Through Politics in Classrooms” (G-EPIC).

 

Het G-EPIC-project

Het G-EPIC project onderzoekt de intersectie van achterstanden die de kern vormen van genderongelijkheid in politieke participatie. Daartoe wil het project onderzoek doen in middelbare scholen door middel van statistisch onderzoek, observaties, quasi-experimenten en de constructie van didactisch materiaal, om succesvolle onderwijspraktijken in de klas te identificeren die de ontwikkeling van het vertrouwen van leerlingen in hun eigen mening en hun toekomstig maatschappelijk engagement ondersteunen.

Het project biedt een stimulerende werkomgeving in een dynamisch en internationaal onderzoeksteam. Projectpartners: Aarhus University in Denmark, Charles University in Czechia, Gender Five Plus in Belgium, Justus Liebig University Giessen in Germany, Roehampton University in the UK, University Carlos III of Madrid in Spain. De coördinatie van het project ligt bij de VUB.

 

Er wordt verwacht dat je bijdraagt aan het collectieve onderzoeksprogramma (verzamelen en analyseren van gegevens, rapporteren, vergaderingen) en dat je individuele of collectieve onderzoeksresultaten presenteert en publiceert. Je hebt geen onderwijsverplichtingen, maar mag een beperkte hoeveelheid onderwijs geven als dit passend wordt geacht voor jouw academische ontwikkeling. Het aanwervings- en personeelsbeleid van VUB is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een masterdiploma in de sociale en humane wetenschappen.

  Laatstejaarsstudenten worden aangemoedigd om te solliciteren; op voorwaarde dat ze hun MA-diploma behalen voor de start van de beurs; d.w.z. 1 maart 2023.

 

  • Je hebt goede organisatorische en tijdmanagementvaardigheden;
  • Je werkt doeltreffend, zowel zelfstandig als samen, in een internationaal team;
  • Je bent vertrouwd met onderzoeksmethoden in de sociale en humane wetenschappen;
  • Je hebt een goede beheersing van het Engels en het Nederlands;

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-03-2023.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 03-02-2023:

 • je motivatiebrief, bestaande uit een bondige motivering van je kandidaatstelling en interesse in het project (motivatiebrief + proposal in 1 document opladen)
 • een volledige CV (inclusief behaalde diploma's per studiejaar, de titel van MA-scriptie(s) en, indien van toepassing, een lijst met publicaties, gevolgde cursussen en conferentiepresentaties)
 • diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en cijferlijsten van je bachelor- en masteropleiding(en)

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Dimokritos Kavadias via Dimokritos.Kavadias@vub.be of 02/614 81 09. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.