Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs AMGC

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Vakgroep Chemie, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

Onderwerp: Invloed van natuurlijk en synthetisch organisch materiaal op de dynamiek van kwik in een sterk antropogene monding met grote invloed van getijden

 

De monding van de Schelde is gelegen in één van de dichtst bevolkte gebieden ter wereld. De ecologische werking wordt gedomineerd door meerdere factoren gelinkt aan verschillende menselijke activiteiten (navigatie, industriële productie, intensieve landbouw, verstedelijking, etc.). Het is verder ook een belangrijke zone voor natuur en recreatie in België en Nederland, waar verschillende instandhoudingsinitiatieven voor gedeeltelijke ecologisch herstel zorgden in vergelijking met de situatie tijdens de periode 1970-1980. Het inzetten op zowel natuurbehoud als de socio-economische functies van dit systeem is een heel delicate en uitdagende taak. Een goede kennis van de ecologische werking van dit systeem en hoe het reageert op verandering zijn hierbij cruciaal. Daarom is het monitoren van de waterkwaliteit, de hoeveelheid water, de biogeochemische cyclus van verschillende fysisch-chemische parameters belangrijk voor beide landen om op deze manier de rivier en monding gezond te houden.

 

Dit doctoraatsonderzoek zal worden uitgevoerd in de onderzoeksgroep AMGC (VUB) binnen het kader van het monitoring project OMES (http://www.omes-monitoring.be/nl). De onderzoeker dient in het bezit te zijn van een masterdiploma chemie, chemische technologie, biochemie of een gelijkaardige discipline en zal een onderzoek uitvoeren gerelateerd aan speciatie van metalen, in het bijzonder kwik verbindingen, in de monding van de Schelde in relatie tot veranderende milieuparameters. Contaminatie door kwik in de Schelde wordt niet meer gezien als een probleem sinds het verbieden van de chloor-alkali industrie in de EU in 2017. Toch tonen recente studies gelijkaardige kwik concentraties als in het verleden binnen deze monding. Verder is, binnen deze monding in het grotendeels herstelde ecosysteem van vandaag, de dynamiek en contaminatie van kwik weinig gekend en begrepen. De dynamiek van kwik wordt voor een groot deel beïnvloed door organisch materiaal en speciatie. Verder bekijken recente studies ook een speciale klasse van organisch materiaal: synthetische microplastic deeltjes. Microplastic kan mogelijks een interactie ondergaan met verschillende kwik species, en op deze manier een transport vector worden voor dit giftig element naar aquatische organismen die leven in de monding en zee.

 

Je zal deelnemen aan de maandelijkse bemonsteringscampagne (3dagen/maand) van het OMES team en het bezitten van een rijbewijs is verplicht. Na een geschikte training in het laboratorium zal je alle analyses gerelateerd aan organisch materiaal en kwik speciatie uitvoeren. Je zal ook bijdragen aan de validatie van nieuwe analyse protocols in verband met kwik speciatie. Je zal de geobserveerde kwik speciatie interpreteren in een seizoensgebonden patroon in functie van veranderende milieuparameters die gemonitord worden tijdens het veldwerk. De interactie tussen metalen en microplastic zal onderzocht worden tijdens deze studie.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • masterdiploma chemie, chemische technologie, biochemie of een gelijkaardige discipline

 

 • Er is geen specifieke ervaring vereist. 

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-01-2023.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 02-12-2022 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Professor Dr. Yue Gao of Dr. Natacha Brion via yue.gao@vub.be; nnbrion@vub.be of +32-2-6293261. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.