Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs 'Maxwind'

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, vakgroep Toegepaste mechanica, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

Ben je geïnteresseerd in offshore windenergie, data processing en machine learning dan bieden we je binnen OWI-lab (VUB) een uitdagende onderszoekspositie met een hoge industriële relevantie.

OWI-lab werd opgericht in 2010 ter ondersteuning van R&D op het gebied van offshore windenergie in België. OWI-lab heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van metingen op wind turbines en heeft zodoende toegang tot de grootste database voor onderzoek gevuld met lange termijn data. Met deze gegevens voeren we samen met onze partners  industrieel onderzoek uit, waarvan de resultaten terug vloeien voor een beter beheer en ontwerp van deze essentiële infrastructuur.

Je zal deel uitmaken van een jong en dynamisch onderzoeksteam in een internationale omgeving gekenmerkt door collegiaal respect en academische vrijheid.

Je zal werken op het project MAXWIND. Het algemene doel van het project is om een correcte inschatting te krijgen van de resterende levensduur van de offshore funderingen op basis van de opgemeten data. Met deze informatie zullen  we zowel het toekomstig ontwerp van vergelijkbare funderingen optimaliseren, een geoptimaliseerde inspectie- en onderhoudsplan opbouw en een potentiële levensduurverlening van de wind parken op zee te onderbouwen.

Specifiek zal je verder werken rond de reeds ontwikkelde concepten van virtuele monitoring en het extrapoleren van metingen op enkele turbines naar een resterende levensduur inschatting voor het hele park. Hiervoor zal je gebruik maken van de state-of-the-art in machine learning om de relaties tussen de aansturing van de turbines en hun impact op het vermoeien van de turbines te ontbloten. Goed getrainde modellen zullen je dan in staat stellen om een voorspelling te doen in de resterende levensduur van het hele park. Met dit onderzoek willen we ook een stapje verder gaan en naast een voorspelling ook een onzekerheid op de voorspelde levensduur gaan geven.

Heb je een natuurlijke interesse om te werken met echte data,  te werken in een industrieel/sociaal relevant onderzoeksdomein en een drive om je verder te verdiepen in machine learning?  Ben je niet vies van Python en wil je meehelpen om onderzoek mee te vertalen naar bruikbare tools die breder ingezet kunnen worden?  Wil je je kennis over (offshore) wind energie en vermoeiing verdiepen, en deze ook delen met de bredere (wetenschappelijke) community?  Dan is dit doctoraatsonderzoek zeker iets voor jou!

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je bent in het bezit van een Masterdiploma in de Ingenieurswetenschappen.

 

 • Je bent sterk gemotiveerd om wetenschappelijk onderzoek te voeren op een hoog niveau en hebt interesse in (offshore) windenergie en de multidisciplinaire aspecten ervan.
 • Je bezit een goede analytische en technische kennis.
 • Je hebt interesse in zowel experimentel als numerieke activiteiten.
 • Je hebt interesse voor het mechanisch gedrag van structurele componenten, monitoring technieken en in specifiek offshore windenergie.
 • Ervaring met data analyse, signaal processing en programmeren in python zijn een voordeel.
 • Ook ervaring met geotechniek kan als een pluspunt worden beschouwd maar is niet noodzakelijk.
 • Ervaring met het opstellen en uitvoeren van experimenten is ook een pluspunt.
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw project op een gestructureerde, grondige wijze en je bent in staat om onafhankelijk problemen op te lossen. Je geeft blijk van creativiteit bij het oplossen van problemen, het genereren van ideeen en het vinden van nieuwe werkwijzen.
 • Je hebt een open persoonlijkheid en je bent bereid om een bijdrage te leveren aan het team en mee te werken aan didactische projecten.
 • Je taalvaardigheid in het Engels is uitmuntend, zowel gesproken als geschreven.

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-03-2023.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 15-02-2023 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Christof Devriendt via Christof.Devriendt@vub.be of 0477412049. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.