Doctoraatsbeurs 'Klimaatverandering-gerelateerde sterfte bij verschillende bevolkingsgroep'

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid, en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel.

 

Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn. 

 

Voeg daarbij ons beginsel van vrij onderzoek - waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan - en je hebt een universiteit die fundamenteel grensverleggend en pionierend is op het vlak van onderwijs en onderzoek. Kortom: de VUB ten voeten uit

 

De VUB is bovendien lid van EUTOPIA, een alliantie van gelijkgestemde Europese universiteiten, allen klaar om zichzelf opnieuw uit te vinden. 

2 - Functie

De faculteit Ingenieurswetenschappen, vakgroep Elektronica en informatica, onderzoeksgroep Electronics and Informatics: Research - Development - Innovation, is op zoek naar een doctoraatsbursaal

 

Je neemt deel aan het 4-jarige project gefinancierd door het FWO, getiteld ClimaTE change-related Mortality in different Population groups in URbanized Belgium (TEMPUR). Het project is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Gent, het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, de UCLouvain en Sciensano.

 

Klimaatverandering staat vast en gevolgen hiervan duiden unaniem op een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid wereldwijd. Broeikasgassen zijn de belangrijkste oorzaak van deze wereldwijde temperatuurstijgingen en van invloed op gezondheid en sterfte. Momenteel woont bijna de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. Deze worden meestal gekenmerkt door milieurisico's (bv. hogere temperaturen en luchtverontreiniging). Gezien de toekomstige prognoses van zowel de bevolkingsgroei als de klimaatverandering, zal de blootstelling aan milieurisico's en de daaruit voortvloeiende gezondheidsrisico's naar verwachting alleen maar toenemen. Voor België, een van de meest verstedelijkte landen van Europa, heeft het meeste onderzoek in verband met klimaatverandering zich toegespitst op gezondheids- en sterfteassociaties met betrekking tot hitte. Deze studies werkten voornamelijk op nationaal- en stadsniveau en maakten gebruik van klassieke regressiemethoden. Het doel van dit project is om voor het eerst in België (oorzaakspecifieke) klimaatgerelateerde oversterfte sterfte toegeschreven aan temperatuur te evalueren onder verschillende toekomstige klimaat- en bevolkingsprojecties gebruik makend van een hoge spatiotemporele schaal voor het hele land. 

Het doel van dit project is om het verstedelijkte België als proeftuin te gebruiken om verder te gaan dan de klassieke regressiemethoden op stadsniveau die hitte associëren met gezondheidseffecten. Een meer gedetailleerde, hoge resolutie analyse wordt mogelijk dankzij de unieke kruisbestuiving van wetenschappelijke domeinen vertegenwoordigd door de verschillende projectpartners, die klimaat-, luchtkwaliteits-, gezondheids-, sterfte-, sociaaleconomische, demografische en geografische gegevens met hoge resolutie combineren.  

 

Jouw rol in dit project is om deze unieke datasets met hoge resolutie te combineren met innovatieve machine learning-algoritmen om een methode te creëren die een interpreteerbare lokale schatting geeft van hitte, hittestress en gezondheidseffecten, rekening houdend met de omgevingstemperatuur, lokale eigenschappen van de stad (bijv. aanwezigheid van groen, water...), en de individuele sociaaleconomische en gezondheidsachtergrond. Je methode zal vervolgens worden toegepast op toekomstige klimaat- en demografische projecties, om de evolutie van hittegerelateerde gezondheidseffecten in te schatten, maar ook om te onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen om onze steden te wapenen tegen hittegerelateerde gezondheidsproblemen. 

Je hebt een beperkt aantal onderwijsverantwoordelijkheden. Dit omvat de practica of oefensessies voor een opleidingsonderdeel van de opleiding Master in Applied Computer Science (MACS) (bv. Technieken van AI), en de co-begeleiding van een masterproef met betrekking tot je onderzoek. 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

 

Je hebt master in wiskunde, fysica, (bio-)ingenieurswetenschappen, informatica of geografie 

 

 • Je hebt een goede kennis van een van deze onderwerpen, en een sterke interesse en motivatie om beide te verkennen: 
  • Stedelijke klimaatstudies 
  • Machine learning en deep learning 
 • Goede programmeervaardigheden (Python en bibliotheken zoals sklearn, Tensorflow of PyTorch) zijn een must. 
 • Je bent nieuwsgierig, hebt een kritische en wetenschappelijke mindset en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
 • Ervaring met meteorologische model- of waarnemingsgegevens is een sterk pluspunt. 
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en spreekt vloeiend Engels. 

 

Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd). 

 

VUB wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar ieders talent wordt gewaardeerd, ongeacht het gender, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur, migratieachtergrond, functiebeperking en de neurodiversiteit.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 1/9/2024.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Uitgebreide thuiswerkmogelijkheden, een telewerkvergoeding van 50 euro per maand OF een internetvergoeding van 20 euro per maand; 
 • Een open informele werkomgeving met aandacht voor je work-life balance, een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling), sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en 3 extra verlofdagen; 
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering
 • Maximale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding; 
 • Gevarieerde maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief; 
 • Voordelige sportmogelijkheden, een gamma aan kortingen via Benefits@Work (in allerlei winkels, op vluchten, in tankstations, pretparken...) en Ecocheques
 • Kinderdagverblijf vlak bij de campus, korting op vakantiekampen
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via onze VUB-leerplatformen en opleidingen; 
 • En tot slot: toffe collega's met een gezonde drive.

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Stel je dan kandidaat, ten laatste op 20/6/2024, via jobs.vub.be, en laad volgende documenten op: 

(bij voorkeur in het Engels): 

 • je CV met vermelding van academische kwalificaties, relevante onderzoekservaring en eerdere publicaties 

 • een motivatiebrief van één pagina 

 • een kopie van een publicatie (masterproef, academisch rapport of artikel) 

 • contactgegevens (e-mail en telefoon) van twee referenten 

 • je diploma (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Lesley De Cruz via mailto:lesley.de.cruz@vub.be.

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be, en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

 

Wil je meer info over EUTOPIA? Ga dan naar eutopia-university.eu, en kom meer te weten over ons Europees netwerk van universiteiten. 
 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.