Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs 'Intergenerationele sociale mobiliteit'

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School, vakgroep Sociologie, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

 • Intergenerationele sociale mobiliteit gaat over het verband tussen de sociale klasse positie van mensen (hun bereikte sociale klasse) en de sociale klasse positie van hun onders (hun klasse herkomst). Sociale mobiliteit leunt sterk aan bij andere sociale thema’s zoals sociale ongelijkheid, armoede en rechtvaardigheid; 
 • Zowel de absolute als relatieve sociale mobiliteit is reeds uitgebreid onderzocht in veel Europese landen voor generaties geboren in de jaren zeventig of vroeger, maar nog veel minder voor generaties geboren in de jaren tachtig en negentig. Dat zijn interessante cohortes, gezien de gestage uitbreiding van het hoger onderwijs, de post-industrialisatie en de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de super-diversificatie van migratie; 
 • Daarnaast is er ook nog weinig geweten over de absolute en relatieve sociale mobiliteit van migranten en hun kinderen. In welke mate is het niveau van sociale mobiliteit verschillend tussen verschillende etnische groepen? In welke mate zijn de mobiliteitspatronen afhankelijk van het integratiebeleid van landen of de buurtkarakteristieken waar migranten opgroeien?
 • Je zal over voorgaand onderwerp een doctoraat in de sociologie te schrijven, onder het promotorschap van Prof. Dr. Pieter-Paul Verhaeghe; 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een masterdiploma in Sociologie, Economie, Demografie of aanverwante wetenschappen;

 

 • Je hebt je onderscheiden doorheen je opleiding; 
 • Je hebt geavanceerde statistische vaardigheden (o.a. multivariate regressie analyses) en de bereidheid om je verder statistisch te bekwamen tijdens het doctoraat; 
 • Je bent een loyale teamspeler, en gaat akkoord om samen te schrijven en te publiceren met het onderzoeksteam in Engelstalige high-impact wetenschappelijke journals; 
 • Je bent vlot in gesproken en geschreven Engels. De kennis van het Nederlands is een pluspunt, maar geen must; 
 • Je hebt een onderzoeksmentaliteit van “getting the things done”; 
 • Je hebt goede communicatievaardigheden; 

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2021.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 15-08-2021

 • je motivatiebrief, met vermelding van jouw relevante ervaring voor deze functie;
 • je curriculum vitae;
 • een kopie of samenvatting van je masterthesis in het Engels;
 • een kopie van je studieresultaten;
 • de contactgegevens van twee referentiepersonen; 
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Pieter-Paul Verhaeghe via Pieter-Paul.Verhaeghe@vub.be of 026148150. 

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 19 of 20 augustus 2021. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.