Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs 'Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie'

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

 • Je zal onderzoek verrichten in het domein van de voedingsbiotechnologie met het oog op het behalen van een doctoraat en zal ook masterproeven begeleiden in dit domein. Het onderwerp van onderzoek zal kaderen binnen projecten van de onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie (IMDO) met betrekking tot het bestuderen van bacteriële ecologie en competitiviteit in dynamische levensmiddelenmatrices, gebruik makende van microbiologische, metabolomische en (meta)genomic/transcriptomic-methodologieën (specifieke gevallenstudie van gefermenteerde vleeswaren).
 • Je zal bijstand verlenen in het onderwijs van de vakgroep, in het bijzonder met betrekking tot het verzorgen en coördineren van de practica van de opleidingsonderdelen (OO’s) ‘Levensmiddelenchemie’ (laboratoriumpraktijk), ‘Levensmiddelenmicrobiologie en -Ecologie’ (theoretische oefeningen), ‘Levensmiddelentechnologie’ (partim ‘Technologie van de Dierlijke Producten’; laboratoriumpraktijk), ‘Industriële Microbiologie’ (bijstand laboratoriumpraktijk), alsook OO’s met betrekking tot modellering en bioinformatica (‘Bioinformatica en Industriële Systeembiologie’).
 • Je zal waar relevant medewerking verlenen aan het algemeen functioneren van de vakgroep, zoals bij het onthaal van nieuwe studenten, bij PR-activiteiten (aanwezigheid op infodagen, onthaal humaniorastudenten, …) en als lid van organen zoals de opleidingsraad of vakgroepraad.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van Master in de Bio-ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig bij aanvang van de beurs. 

 

 • Je moet voldoen aan de voorwaarden om doctoraatsonderzoek te verrichten en moet goede studieresultaten hebben (minstens de graad van onderscheiding).
 • We zijn op zoek naar een dynamische doctoraatsonderzoeker met goede didactische vaardigheden die tevens een gemotiveerd onderzoeker is met een passie voor voedingsbiotechnologisch onderzoek.
 • Een sterke verantwoordelijkheidszin moet aanwezig zijn, alsook goede kennis van het Engels en goede coördinatievaardigheden en labovaardigheden, bij voorkeur in de levensmiddelenmicrobiologie en bioinformatica.

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2022.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 31-05-2022 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Dr. ir. Frédéric Leroy via frederic.leroy@vub.be of 02/6293612. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.