Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs 'Global Subscription'

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School, vakgroep Communicatiewetenschappen, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

 • Het PhD-onderzoek is gesitueerd op het kruispunt van media economie en productie studies;
 • Je zal voltijds werken op een FWO project onder de supervisie van Prof Karen Donders en Prof Tim Raats;
 • Het vierjarig onderzoekstraject zal leiden tot de verdediging van een PhD tesis met als onderwerp 'Global subscription-Video on Demand services in Europe, and how they re-shape sustainability and content of small television markets';
 • Over-the-top streaming services zoals Netflix en Amazon Prime (OTT’s) hervormen de bestaande praktijken van audio-visuele prodcutie en distributie. Deze spelers laten nieuwe vormen van inkomsten en outlets toe, maar zetten ook druk op bestaande vormen van financiering, vooral bij de broadcasters. Academische aandacht voor OTT's leidde tot meer onderzoek naar deze spelers maar minder aandacht ging naar hoe productie en distributie strategieën van OTT's (coproduction, acquisition of rights, or co-financing) in feite een impact hebben op de duurzaamheid van kleine markten; 
 • In dit doctoraatsonderzoek zullen we eerst definiëren wat kleine markten duurzaam maakt. In het empirische luik analyseren we hoe OTT's investeren in verschillende kleine markten, hoe ze bestaande productiepraktijken en -financiering hervormen, hoe ze het export potentieel en de ROI beïnvloeden en tenslotte, hoe ze duurzaamheid verhogen of, integendeel, druk uitoefenen op reeds kwetsbare markten; 
 • Het onderzoek zou moeten resulteren in een hernieuwd inzicht in de kwetsbaarheid en weerbaarheid van kleine markten binnen een door platformen gedomineerd Europees media landschap en zou moeten bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstgericht beleid voor nationale content productie; 
 • Je zal gebaseerd zijn binnen SMIT (Studies on Media, Innovation and Technology), een onderzoekscentrum binnen de faculteit sociale en economische wetenschappen, vakgroep communicatiewetenschappen. SMIT is ook ingekanteld als kerngroep binnen imec, een leidend strategisch onderzoeksinstituut voor nanotechnologie en ICT innovatie. Sinds meer dan 25 jaar specialiseert SMIT zich in socio economisch en beleidsonderzoek naar ICT inovaties, ondermeer in mediabeleid en -economie (audiovisual policy, public service media, platform policies, film production and distribution, etc.). Ons team bestaat uit meer dan 90 senior en junior researchers met een brede variëteit aan achtergronden en nationaliteiten; 
 • Je concrete taken zullen de volgende zijn: 
  • Literatuurstudie; 
  • Interviews met media professionals en beleidsmakers;
  • Quantitatieve analyse van de output van over-the-top platforms (Disney+, HBOMax, Netflix, etc.);
  • Analyse van documenten (trade journals, policy analysis);
  • Market impact analysis;
  • Schrijven van onderzoekspapers en academische artikels; presenteren van onderzoeksresultaten in de vakgroep, industry events en academische conferenties; 
  • Dagelijks projectbeheer en rapportering aan promotoren;
  • (Beperkte) bijdrage aan vakgroeptaken (bachelor paper supervisie, gast lezingen, coordinatie van klastaken);
  • Bijdragen aan de unit meetings en ander SMIT training of team building activiteiten;

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van master in communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen, sociologie, economie of gelijkaardig met uitstekende academische resultaten.

 • Je hebt een brede interesse, kennis van en affiniteit met media, platformen en televisie productie;
 • Je hebt een goede kennis van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden (kwalitatief en kwantitatief) of je bent bereid deze kennis in korte tijd op te bouwen; 
 • Je bent in staat om onafhankelijk te werken, met goed self-management en goede planningsvaardigheden; 
 • Je hebt een flexibele attitude voor het werken in een dynamische omgeving met een grote variëteit aan professionele gesprekspartners; 
 • Je hebt analytisch denkvermogen en excellente academische schrijfvaardigheid; 
 • Je hebt de ambitie om een PhD-titel te behalen; 
 • Je hebt een excellente mondelinge en geschreven beheersing van het academische Engels; 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-09-2021.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van inschrijving van de doctoraatsbursaal als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 31-05-2021 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan prof. dr. Tim Raats via Tim.Raats@vub.be of +32 476 518 796. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.