Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs 'ERC Grant CURIAE VIRIDES: Recht van duurzame ontwikkeling & toegang tot de rechter'

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Brussels School of Governance op zoek naar een doctoraatsbursaal, om onderzoek te verrichten naar "de transformatie van ecologische conflicten naar rechtszaken en de uitkomst van dit process voor slachtoffers van ecologische schade". 

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

Over de Brusselse School voor Governance (BSoG):
De Brussels School of Governance (BSoG) verricht interdisciplinair onderzoek in diverse beleidsrelevante domeinen, waaronder energie en milieu, veiligheid en diplomatie, migratie en diversiteit, en digitalisering en democratie. De school is een samenwerkingsverband tussen het Institute for European Studies (Vrije Universiteit Brussel), dat een langdurige reputatie heeft op het gebied van postdoctoraal onderwijs en onderzoek, en het Vesalius College, dat een sterk bachelor- en masteraanbod heeft. Het project wordt uitgevoerd binnen het Centrum voor Milieu, Economie en Energie (C3E). 

 

Projectbeschrijving:
Je zal deel uitmaken van het team van het CURIAE VIRIDES project, gefinancierd door de Europese Onderzoeksraad (ERC Str. Grant 909496). Dit project conceptualiseert de wereldwijde progressieve transformatie van ecologische conflicten naar mensenrechten of ecocentrische rechtszaken, en de opkomende maar belangrijke rol van (activistische) rechtbanken in het benaderen van ecologische governance gaps. Het project wil onderzoeken hoe deze vergroening van sociale geschillen het juridische concept van toewijzing van aansprakelijkheid in transnationale rechtszaken uitdaagt en de toegang tot rechtsmiddelen voor slachtoffers van transnationale ecologische schade beïnvloedt. 

Meer informatie over het project vind je op de website.

 

Takenpakket:

 • Je zal het team van het CURIAE VIRIDES project ondersteunen om ten eerste na te gaan hoe ecocentrische netwerken functioneren, en wie de meest actieve stakeholders zijn in het proces van vergroening van rechtszaken over mensenrechten. Ten tweede zal je onderzoeken of ecocentrische jurisprudentie ecologische governance gaps opvult en of deze al dan niet effectieve oplossingen bieden voor slachtoffers binnen transnationale ecologische claims.
 • Je zal onder begeleiding van de projectleider/promotor de exacte inhoud bepalen van jouw doctoraatsproefschrift, betrekking hebbende op de projectonderwerpen.
 • Het onderzoeksproject bevindt zich op het raakvlak van recht inzake duurzame ontwikkeling, de analyse van (ecologische) geschillen, en de aansprakelijkheid van de staat/bedrijven voor de eerbiediging en bescherming van de mensenrechten en het milieu.
 • Van jou wordt verwacht dat je het grootste deel van jouw tijd besteedt aan onderzoek; bijkomende taken omvatten occasionele onderwijsactiviteiten, de organisatie van evenementen en de bijdrage aan de algemene projectontwikkeling.
 • Je zal papers voorbereiden, conferenties bijwonen en onderzoekspublicaties verwerven naarmate je het doctoraat uitvoert, individueel of in samenwerking met andere teamleden.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een masterdiploma in de rechten met aantoonbare ervaring met kwalitatief empirisch onderzoek, vooral maar niet uitsluitend met betrekking tot socio-ecologische conflicten, of een masterdiploma in socio-juridische studies, sociologie, ontwikkelingsstudies, criminologie of een andere sociale wetenschap, met een belangrijke juridische component, met uitstekende studieresultaten;

 • Je bent vloeiend in het Engels; 
 • Extra troeven zijn: 
  • aantoonbare sterke (kwalitatief empirische) methodologische vaardigheden, met name in veldwerk (semigestructureerde interviews), en/of netwerkanalyse;
  • aantoonbare expertise inzake de rol van de rechterlijke macht in regio's of landen buiten Europa en Latijns-Amerika;
  • aanvullende studies en/of diploma's op het gebied van milieustudies, ontwikkelingsstudies, politieke ecologie of aanverwante gebieden;
  • kennis van andere talen, waaronder relevante niet-Europese talen.

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2021.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van je doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 28-07-2021

 • je motivatiebrief van één bladzijde waarin je interesse voor een doctoraat over het gekozen onderwerp wordt toegelicht;
 • je curriculum vitae met vermelding van je academische kwalificaties, relevante onderzoekservaring en eerdere publicaties;
 • een korte conceptnota met een beknopt literatuuroverzicht en een bespreking van de methodologische uitdagingen met betrekking tot het onderwerp van het onderzoeksproject CURIAE VIRIDES, met een woordenlimiet van maximaal 1.500 woorden; 
 • je hoogst behaalde diploma (niet van toepassing voor VUB-alumni) en academische transcripten;
 • de contactgegevens (e-mail en telefoon) van twee referenten die iets kunnen zeggen over je academische verdiensten en/of je werkvaardigheden.

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. Dr. Liliana Lizarazo Rodríguez via clizaraz@vub.be. 

 

De voorgeselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een gesprek dat naar verwachting in de laatste weken van augustus zal plaatsvinden. De doctoraatsbursaal zal worden geselecteerd op basis van de kwaliteit van de conceptnota, zijn/haar expertise, motivatie, werkervaring en kwalificaties.

 

BSoG verbindt zich ertoe een diverse werkomgeving te creëren en te ondersteunen, in overeenstemming met het diversiteits- en inclusiebeleid van VUB, en met het beleid van de Europese Commissie.

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.