Deel deze vacature

Doctoraatsbeurs 'Datagedreven modelleren in vloeistofmechanica'

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Faculteit Ingenieurswetenschappen, vakgroep Industriële ingenieurswetenschappen, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

 • Je komt terecht bij 'FLOW', een jonge, dynamische onderzoeksgroep actief in het domein van de thermodynamica, vloeistofmechanica, en datagedreven modelleren; 
 • FLOW heeft een unieke expertise op het vlak van het fysisch en datagedreven modelleren van thermodynamisch en vloeistofdynamische systemen. In dit project ligt de focus op datagedreven modellering van vloeistoffen in beweging. Vele toepassingen in engineering vereisen wiskundige modellen voor het ontwerp, de optimalisatie, de controle, en het monitoren van systemen. Wanneer betrouwbare modellen nodig zijn, worden dure (qua rekentijd) numerieke simulaties (CFD) gebruikt. Eenvoudige (snel uit te rekenen) modellen zijn vaak gebaseerd op (gereduceerde-orde) modellen geconstrueerd vertrekkende van complexe CFD-modellen; soms worden sterk vereenvoudigde empirische vergelijken gebruikt (eventueel na validatie met experimentele gegevens). Zulke modellen zijn echter vaak te eenvoudig voor gevorderde toepassingen (vooral wanneer de stroming niet-stationair, niet-lineair, en/of turbulent is). Recente ontwikkelingen in niet-lineaire systeemidentificatie en machine learning hebben geleid tot de ontwikkeling van een aantal modelleer-tools met erg veel potentieel in stromingsmechanica. Onze groep pionierde in het gebruik van niet-lineaire datagedreven state-spacemodellen voor stromingen, en bouwde een aantal proof-of-concept studies van trillende cilinders en vleugelprofielen. In dit project is het doel om data-gedreven modelleer-tools uit systeemidentificatie en machine learning uit te bouwen en te vergelijken met het oog op een verbeterd ontwerp en controle van vloeistofdynamische systemen; 
 • Je zal je eerst vertrouwd moeten maken met de constructie van gereduceerde-orde en datagebaseerde modellen;
 • Doorheen het project zal je ook de nieuwe ontwikkelingen in het domein van systeemidentificatie en machine learning moeten opvolgen; 
 • Jouw onderzoek omvat:
  • de ontwikkeling van systeemidentificatie en machine learning technieken, vertrekkende van CFD data en experimentele data die reeds beschikbaar zijn in de onderzoeksgroep; 
  • de vergelijking van verschillende modelleer-technieken; 
  • de reductie van datagedreven modellen, op basis van bestaande decoupling technieken ontwikkeld binnen de groep, met de bedoeling om de modellen compacter en interpreteerbaar te maken; 
 • Verder wordt er van jou verwacht om actief mee te werken aan het bekomen van onderzoeksfinanciering, aan het schrijven, indienen, opvolgen van wetenschappelijke artikels, en het actief deelnemen aan wetenschappelijk conferenties; 
 • Tenslotte wordt er van jou verwacht dat je beperkt bijdraagt tot de organisatie van het onderwijs (begeleiding van thesissen, verzorgen van een labo of oefeningensessie); 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van master in de Ingenieurswetenschappen of Industriële wetenschappen, Fysica, of Toegepaste Wiskunde, of gelijkwaardig;

 

 • Een graad van onderscheiding bij je masterdiploma wordt sterk gewaardeerd;
 • Bij voorkeur heb je al enige ervaring met het numeriek modelleren van stromingen (CFD of mesoscale modelling); 
 • In het algemeen zijn excellente programmeervaardigheden en sociale (communicatieve) vaardigheden erg belangrijk, net als een goede kennis van de Engelse taal;
 • Je bent een teamspeler, proactief, en erg gemotiveerd; 

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd).

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2021.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 09-08-2021 je motivatiebrief, curriculum vitae en diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni). 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Prof. dr. ing. Tim De Troyer of Prof. dr. Mark Runacres via tim.de.troyer@vub.be (voor 15/07/2021) of mark.runacres@vub.be (na 15/7/2021) of +32 (0)478 25 61 69 (voor 15/07/2021) of +32 (0)476 41 24 63 (na 15/07/2021). 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.