Doctoraat in (Multi-Disciplinair) Juridisch Onderzoek op het gebied van Migratie

Categorie:  PhD

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid, en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel.

 

Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn. 

 

Voeg daarbij ons beginsel van vrij onderzoek - waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan - en je hebt een universiteit die fundamenteel grensverleggend en pionierend is op het vlak van onderwijs en onderzoek. Kortom: de VUB ten voeten uit

 

De VUB is bovendien lid van EUTOPIA, een alliantie van gelijkgestemde Europese universiteiten, allen klaar om zichzelf opnieuw uit te vinden. 

2 - Functie

Momenteel zijn we voor de Onderzoeksbursalen van de Brussels School of Governance, vakgroep Instituut voor Europese Studies, op zoek naar een doctoraatsbursaal.

 

Meer concreet zal je takenpakket, ter voorbereiding van een doctoraat, er als volgt uitzien:

 

Je zal een doctoraat behalen aan de hand van recht en migratiestudies, dat ook een breder multidisciplinair perspectief kan hebben door gebruik te maken van juridische en politieke filosofie en/of theorie. Voorstellen die de analyse van staatssoevereiniteit met betrekking tot migratie een beetje verder duwen dan de traditionele eurocentrische analyses door inzichten van TWAIL of CRT benaderingen van internationaal recht, of democratische theorie te integreren, zijn zeker welkom.  

 

Je zal een onderzoeksvoorstel ontwikkelen voor de volgende onderzoekslijn van het Centre for Migration, Diversity and Justice: De rol van internationale rechtbanken bij het heroverwegen van de soevereiniteit van de natiestaat op het gebied van migratie.  
De traditionele opvatting van de staat als het primaire onderwerp van internationaal recht impliceert een centrale rol voor de instemming van de staat bij het maken en ontwikkelen van internationaal recht. Bovendien impliceert de soevereiniteit van staten, en in het bijzonder hun territoriale soevereiniteit, dat staten de (soevereine) macht hebben over wie hun grondgebied mag betreden en er mag verblijven (en wie niet). Tegelijkertijd hebben staten aanvaard om hun soevereiniteit te beperken door mensenrechtenverdragen te ratificeren. Op dezelfde manier hebben veel staten de jurisdictie van internationale rechtbanken aanvaard om juridisch bindende uitspraken te doen over de naleving van internationale verdragen die ze geratificeerd hebben. Deze internationale rechtbanken zijn zich echter maar al te goed bewust van de beperkingen waarmee ze te maken hebben: uiteindelijk kunnen soevereine staten niet worden gedwongen om hun uitspraken na te leven. Daarom hebben verschillende internationale rechtbanken strategieën ontwikkeld om deze delicate evenwichtsoefening in goede banen te leiden, terwijl ze het begrip en de kracht van staatssoevereiniteit geleidelijk aan aanpassen.

 

Je zal een onderzoeksvoorstel ontwikkelen gericht op de jurisprudentie van het EHRM en het HvJEU, en de manier waarop deze rechtbanken de naleving door Europese natiestaten (EU-lidstaten en niet-EU-lidstaten) van internationale mensenrechten op het gebied van migratie- en vluchtelingenrecht beoordelen. Het is mogelijk om in te zoomen op bepaalde van deze mensenrechten, mits deze keuze gerechtvaardigd is.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in de rechten, enige opleiding in politieke en juridische filosofie is aangeraden. 

 

 • Je hebt gedegen juridische kennis;
 • Je hebt uitstekende studieresultaten;
 • Je hebt een grondige kennis van de relevante academische literatuur;
 • Je bent flexibel, zelf gemotiveerd en hebt doorzettingsvermogen. 
 • Je spreekt vloeiend Engels, beheersing van andere talen is een plus;
 • Je bent bedreven in Microsoft Office, met aantoonbare ervaring met Microsoft Excel. Bekwaamheid met andere relevante software (SPSS, Nvivo, Stata, R) is een voordeel;
 • Je bent ruimdenkend en creatief, en streeft graag naar interdisciplinaire onderzoeksbenaderingen. 
   

 

 • Je hebt geen werkzaamheden verricht in het kader van een mandaat als assistent bezoldigd ten laste van de werkingsmiddelen, gedurende meer dan 12 maanden (gecumuleerd). 

 

VUB wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar ieders talent wordt gewaardeerd, ongeacht het gender, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur, migratieachtergrond, functiebeperking en de neurodiversiteit.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een voltijdse doctoraatsbeurs aan, voor de duur van 12 maanden (verlengbaar tot max. 48 maanden, mits positieve evaluatie van de doctoraatswerkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2024.

 

Je ontvangt een beursbedrag gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

 

OPGELET: De effectieve uitwerking van de doctoraatsbeurs is onderworpen aan de opschortende voorwaarde van jouw inschrijving als doctoraatsstudent aan de universiteit.

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Uitgebreide thuiswerkmogelijkheden, een telewerkvergoeding van 50 euro per maand OF een internetvergoeding van 20 euro per maand; 
 • Een open informele werkomgeving met aandacht voor je work-life balance, een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling), sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en 3 extra verlofdagen; 
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering
 • Maximale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding; 
 • Gevarieerde maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief; 
 • Voordelige sportmogelijkheden, een gamma aan kortingen via Benefits@Work (in allerlei winkels, op vluchten, in tankstations, pretparken...) en Ecocheques
 • Kinderdagverblijf vlak bij de campus, korting op vakantiekampen
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via onze VUB-leerplatformen en opleidingen; 
 • En tot slot: toffe collega's met een gezonde drive.

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Stel je dan kandidaat, ten laatste op 15-05-2024, via jobs.vub.be, en laad volgende documenten in het Engels op: 

 • je CV met vermelding van academische kwalificaties, relevante onderzoekservaring en eerdere publicaties
 • een motivatiebrief van één pagina 
 • een onderzoeksvoorstel van 2000 woorden met de state of the art, de relevantie van het onderzoeksonderwerp, een methodologische schets die juridische onderzoeksmethodologie combineert met empirische (kwantitatieve of kwalitatieve) methodologieën, gegevensbronnen en hoe het onderzoek zal worden georganiseerd binnen de gegeven tijd.
 • een kopie van een publicatie (masterscriptie, academisch rapport of artikel)
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni).

 

Kandidaten op de shortlist zullen begin juni worden geïnformeerd. De interviews zullen naar verwachting in de weken daarna plaatsvinden. Je kan per 1 oktober of zo snel mogelijk daarna beginnen.

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Kristin Henrard via Kristin.Henrard@vub.be of +32 470 53 46 63. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be, en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

 

Wil je meer info over EUTOPIA? Ga dan naar eutopia-university.eu, en kom meer te weten over ons Europees netwerk van universiteiten. 
 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.