Doctor-assistent onderzoek en methodologische vernieuwing in gemeenschapsvorming

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Assisterend Academisch Personeel van de Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen, vakgroep Educatiewetenschappen, op zoek naar een doctor-assistent.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

Agogische wetenschappen, (digitale) gemeenschapsvorming, methodiekontwikkeling, real world data, maatschappelijke verandering.

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je zal een beperkte, actieve bijdrage verlenen aan het onderwijs van de opleiding Agogische Wetenschappen (bijv. begeleiden van masterproeven die aansluiten bij het onderzoeksdomein).

 

 

Onderzoeksopdracht:

 

 • Je voert onderzoek uit dat aansluit bij het speerpunt “gemeenschapsvorming” van de vakgroep Educatiewetenschappen.
 • Je onderzoeksopdracht dient zich bij voorkeur te focussen op één van volgende thema’s: health, community & society; wellness & wellbeing; sociale onderzoeksmethoden; interdisciplinair onderzoek.
 • Je onderzoeksopdracht vertaalt zich in:
  • het indienen van artikels in internationaal peer-reviewed journals;
  • het aantrekken van externe onderzoeksfinanciering;
  • het begeleiden van (predoc) onderzoekers (o. bij de ontwikkeling van de data-verzameling en data-analyse, en het uitschrijven van wetenschappelijke artikels);
  • het ondersteunen van lopende projecten binnen de onderzoeksgroep LOCI (Integrational approach of research in Localities, Ontologies and Commons);
  • het uitbouwen van een (inter)nationaal netwerk in de onderzoeksgemeenschap en het werkveld.

 

 

Overige taken:

 

 • Je neemt actief deel aan de organisatie van de faculteit en vakgroep (interne dienstverlening), o.a. door deelname aan vakgroepvergaderingen, of vertegenwoordiging in raden.

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een diploma van doctor in het domein van de sociale wetenschappen, of een diploma van doctor in de wetenschappen / toegepaste wetenschappen met aantoonbare interdisciplinaire deskundigheid, of equivalent;

 

 • Je beschikt over aantoonbare kennis en deskundigheid op vlak van gemeenschapsvorming. Je beheerst de ‘state of the art’ van dit vakgebied, hetgeen blijkt uit relevante publicaties en/of andere onderzoeksactiviteiten;
 • Je hebt een goed begrip van diverse kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksvaardigheden en nieuwe methodologische werkwijzen;
 • Je publiceerde al eerder in internationale, peer-reviewed tijdschriften en bouwde een internationaal netwerk uit;
 • Je hebt aantoonbare competenties in het begeleiden van masterproefstudenten of doctorale onderzoekers;
 • Je hebt ervaring in het schrijven en indienen van aanvragen voor (competitieve) externe financiering;
 • Je hebt een uitstekende beheersing van geschreven en gesproken Engels en Nederlands.
 • Je bent in staat te werken in een interculturele en meertalige omgeving, samen met studenten, professoren, onderzoekers en technische/administratieve collega's.

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Taalvereisten: 

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

 

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

 

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht. 

 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling aan met een omvang van 0.5 VTE, voor de duur van 2 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-12-2023.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 30-09-2023:

 • je motivatiebrief;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Tom Vanwing via Tom.Vanwing@vub.be of 0492505277. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.