Doctor-assistent 'Kunst- en Cultuureducatie voor & door Jongeren'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid, en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel.

 

Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 4.000 medewerkers zijn we de grootste Nederlandstalige werkgever, in de privésector, in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn. 

 

Voeg daarbij ons beginsel van vrij onderzoek - waarin zelfreflectie, een kritische houding en een open, creatieve geest rond wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken centraal staan - en je hebt een universiteit die fundamenteel grensverleggend en pionierend is op het vlak van onderwijs en onderzoek. Kortom: de VUB ten voeten uit

 

De VUB is bovendien lid van EUTOPIA, een alliantie van gelijkgestemde Europese universiteiten, allen klaar om zichzelf opnieuw uit te vinden. 

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Assisterend Academisch Personeel van de Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen, vakgroep Educatiewetenschappen, op zoek naar een doctor-assistent.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

Onderwijs- en onderzoeksdomein:

 

Agogische wetenschappen, jeugdcultuur en -participatie, kunst- en cultuureducatie, participatieve kunstpraktijken met jongeren, digitale transformaties in het kunst- en cultuurveld. 

 

Onderwijsopdracht:

 

 • Je zal een beperkte, actieve bijdrage verlenen aan het onderwijs van de opleiding Agogische Wetenschappen, profiel culturele agogiek (bijv. begeleiden van masterproeven die aansluiten bij het

onderzoeksdomein). 

 

Onderzoeksopdracht:

 

 • Je voert onderzoek uit dat aansluit bij het speerpunt “kunst- en cultuureducatie” van de vakgroep Educatiewetenschappen.
 • Je onderzoeksopdracht dient zich bij voorkeur te focussen op één van volgende thema’s: 
  • de educatieve en artistieke aspecten van jeugdcultuur (gelinkt aan informeel of non-formeel leren) & de rol van participatie van jongeren en jeugdcultuur binnen formele kunst- en cultuureducatie;
  • digitale transformaties binnen jeugdcultuur gerelateerd aan kunst en cultuur (met aandacht voor veranderingen in educatieve praktijken en/of culturele bemiddeling);
  • participatieve (onderzoeks)methodologieën met jongeren, met focus op kunst en cultuur;
 • Je onderzoeksopdracht vertaalt zich in:
  • het indienen van artikels in internationaal peer-reviewed journals;
  • het aantrekken van externe onderzoeksfinanciering;
    

 

Overige taken:

 

 • Je neemt actief deel aan de organisatie van de faculteit en vakgroep (interne dienstverlening), o.a. door deelname aan vakgroepvergaderingen, of vertegenwoordiging in raden. 

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

Je hebt een diploma van doctor in de pedagogische wetenschappen (agogische wetenschappen), of equivalent. 

 

 • Je beschikt over aantoonbare kennis en deskundigheid op vlak van jeugdstudies, met ook kennis over kunst- en cultuureducatie.
 • Je beheerst de ‘state of the art’ van deze vakgebieden, hetgeen blijkt uit relevante publicaties en/of andere onderzoeksactiviteiten.
 • Je hebt een goed begrip van diverse kwalitatieve onderzoeksmethoden om jeugdcultuur te onderzoeken.
 • Je publiceerde al eerder in internationale, peer-reviewed tijdschriften en bouwde een internationaal netwerk uit.
 • Je hebt aantoonbare competenties in het begeleiden van masterproefstudenten of doctorale onderzoekers.
 • Je hebt ervaring in het schrijven en indienen van aanvragen voor (competitieve) externe financiering.
 • Je hebt een uitstekende beheersing van geschreven en gesproken Engels en Nederlands.
 • Je bent in staat te werken in een interculturele en meertalige omgeving, samen met studenten, professoren, onderzoekers en technische/administratieve collega's. 
   

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Taalvereisten: 

Een lid van het academisch personeel dat belast wordt met een onderwijsopdracht moet ook kunnen aantonen dat de onderwijstaal gekend is op ERK-niveau C1 door een kwalificatiegetuigschrift of door een adequaat diploma. De VUB voorziet tevens cursussen in onder andere academisch Engels.

 

De bestuurstaal van de VUB is het Nederlands. Bij onvoldoende kennis van het Nederlands zal de VUB een integratietraject voorzien. Na maximaal 5 jaar dient een lid van het academisch personeel aan te tonen dat de bestuurstaal op adequate wijze gekend is (ERK-niveau B2).

 

Raadpleeg de volledige taalregeling op https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/ voor een volledig overzicht. 

 

Getuigschriften waaruit kennis van de taal blijkt, kunnen reeds toegevoegd worden bij de kandidatuur. 

 

VUB wil een weerspiegeling zijn van de maatschappij waar ieders talent wordt gewaardeerd, ongeacht het gender, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur, migratieachtergrond, functiebeperking en de neurodiversiteit.

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling aan met een omvang van 0.5 VTE, voor de duur van 1 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2024.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Uitgebreide thuiswerkmogelijkheden, een telewerkvergoeding van 50 euro per maand OF een internetvergoeding van 20 euro per maand; 
 • Een open informele werkomgeving met aandacht voor je work-life balance, een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling), sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, en 3 extra verlofdagen; 
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering
 • Maximale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding; 
 • Gevarieerde maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief; 
 • Voordelige sportmogelijkheden, een gamma aan kortingen via Benefits@Work (in allerlei winkels, op vluchten, in tankstations, pretparken...) en Ecocheques
 • Kinderdagverblijf vlak bij de campus, korting op vakantiekampen
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via onze VUB-leerplatformen en opleidingen; 
 • En tot slot: toffe collega's met een gezonde drive.

5 - Geïnteresseerd?

 Spreekt deze functie je aan?

 

Stel je dan kandidaat, ten laatste op 29-07-2024, via jobs.vub.be, en laad volgende documenten op: 

 • je motivatiebrief; 
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier; 
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni).

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Geert Vandermeersche via geert.vandermeersche@vub.be of 026292536. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar jobs.vub.be, en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

 

Wil je meer info over EUTOPIA? Ga dan naar eutopia-university.eu, en kom meer te weten over ons Europees netwerk van universiteiten. 

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.