Deel deze vacature

Docent (onderzoek) in het thema 'Slimme productie voor de volgende generatie batterijen'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming De aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Omvang mandaat 1 VTE
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Vakgroep Elektrotechniek en Energietechnologie

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Onderzoeksthema: slimme productie voor de volgende generatie batterijen

 

Het Departement Elektrotechniek en Energietechnologie (ETEC) is toonaangevend op het gebied van elektromobiliteit dankzij zijn ervaring van meer dan 40 jaar in technologieën voor elektrische en hybride voertuigen. ETEC beschikt over geavanceerde infrastructuur en modellen voor het testen en ontwikkelen van voertuigen en zijn componenten. ETEC heeft momenteel ca. 74 VTE medewerkers. 

 

Het Battery Innovation Center van ETEC is het grootste academische batterijlab in België met meerdere batterijcel-, module & pack-simulatie-, test- en karakterisatie oplossingen, batterij prototyping voor proof-of-concepten en optimalisatie van batterijassemblage (pilootlijn met droge ruimte). Het omvat zowel Lithium-ion als nieuwe generatie technologieën (Solid state, Li Metal, Li Sulphur, enz.), Opschaling (van coin to pouch cell), 2e levensduur, standaardisatie, enz. Het batterijteam van ETEC richt zich op onderzoek en ontwikkeling van energieopslagsystemen voor tractie en stationaire toepassingen. 

 

ETEC maakt deel uit van het interdisciplinaire MOBI-onderzoekscentrum van de VUB (ETEC-IR en BUTO-ES) voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzame mobiliteit en logistiek en technologie voor elektrische voertuigen. https://mobi.research.vub.be 

Onderwijs

 • Voornamelijk onderzoek, met een minimale onderwijsbelasting (begeleiding van master- en / of promovendi).
 • Samenwerking met de cursus "Batterijen en brandstofcellen" en "Elektrische en hybride voertuigtractie". 

Onderzoek

 • VUB-ETEC-MOBI wil diepgaand onderzoek doen en begrijpen hoe homogene, standaard en universele batterijproductieprocessen kunnen worden gecreëerd.
 • Bovendien moet deze kennis de VUB positioneren als een belangrijk onderzoeksinstituut om de schaalvergroting van het Europese concurrentievermogen bij de productie van batterijen te ondersteunen. VUB, met de combinatie van de allernieuwste laboratoriumapparatuur en haar eigen kernkennis, is in staat om uitstekend onderzoek te ontwikkelen langs de volledige waardeketen van de batterij door inzicht te krijgen in elektrochemische karakterisering, simulatie, prototyping en testen. 

3 - Functieprofiel
 • Diploma van doctor op proefschrift (doctor in de ingenieruswetenschappen of equivalent)

 

 • Een uitstekend onderzoeksrecord op basis van internationale peer review is het belangrijkste selectiecriterium.
 • Als formeel minimumvereiste moeten aanvragers in het bezit zijn van een doctoraat op basis van een originele scriptie, die maximaal 12 jaar vóór de begindatum van de beurs is behaald (voor vrouwelijke kandidaten wordt deze maximale periode verlengd met één jaar per kind, tot een maximale verlenging van 3 jaar).
 • De oproep is gericht op onderzoekers waarvan hun expertise internationaal wordt erkend.
 • Voor deze functie moet de kandidaat een dynamische, spraakmakende onderzoeker zijn met: 
  • Achtergrond in engineering, energieopslagsystemen, batterijen of een gerelateerde discipline; 

  • Sleutelkennis in State-of-X schattingsalgoritmen en machine learning technieken voor online applicaties; 

  • Ervaring met het verkrijgen van Europese projecten, en projectmanagement & coördinatie van projecten; 

  • Ervaring met teammanagement in een academische omgeving;

  • Uitgebreid netwerk in het nieuwe Europese batterijgebied (Batteries2030 +, Batteries Europe, European Battery Alliance, Battery Industry);

  • Actieve deelname aan normalisatie-instellingen met betrekking tot batterijen, elektrische voertuigen en laadinfrastructuur. 

 • De kandidaat zal zijn nationale en internationale netwerk verder uitbreiden, omdat er een brede en dringende behoefte is aan expertise op het gebied van batterijen.
 • Bewezen internationale mobiliteit wordt als een pluspunt gezien.
 • Bovendien zullen deze activiteiten ETEC in staat stellen haar activiteiten verder uit te breiden in het kader van het nieuwe Horizon Europe-programma, waarin de optimalisatie en ontwikkeling van activiteiten voor batterijonderzoek een belangrijk O&O&I-onderwerp zijn. 

 

 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.

Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. 

Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/  

4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-11-2020
Looptijd/duur aanstelling De aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 30-05-2020
Contactpersoon Liesbeth Lemmens (secretaris Onderzoeksraad), Aurélie Lanciers (Management Assistant R&D)
Contact via telefoon +32 (0)2/629.21.08
Contact via e-mail onderzoeksraad@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.