Deel deze vacature

Docent (onderzoek) in het thema 'Ruimtelijke analyse van toegang tot stedelijke voorzieningen'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming De aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Omvang mandaat 1 VTE
Faculteiten Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen & Sociale Wetenschappen
Vakgroepen Geografie & Sociologie & Business Technology and Operations
Onderwijs & onderzoeksdomein

Ruimtelijke analyse van toegang tot stedelijke voorzieningen 

 

Dit is een gezamenlijke aanwerving door de volgende onderzoeksgroepen: Cartografie en GIS (CGIS) en Cosmopolis Centre for Urban Research aan de Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen (WE); Interface Demography (ID) en Mobility, Logistics and Automotive Technology (MOBI) aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (ES). Deze functie maakt deel uit van een bredere strategie om de samenwerking tussen WE en ES op het gebied van interdisciplinair onderzoek in kritische ruimtelijke analyse te verdiepen door middel van mixed method benaderingen die GIS-gebaseerde mapping/modellering combineren met geavanceerde statistische analyse en participatieve methoden (inclusief citizen science).

Onderwijs

De kandidaat heeft in de eerste vijf jaar van de functie verminderde onderwijstaken (gemiddeld maximum 8 ECTS per semester). Het onderwijs zal primair gericht zijn op kwantitatieve onderzoeksmethoden, in het bijzonder GIS en ruimtelijke analyse gerelateerde vakken in de BSc en MSc in de Geografie, de MSc Urban Studies, de MSc Urban Design and Spatial Planning en de MA in Sociologie. De kandidaat wordt ook verwacht bachelor- en masterscripties te begeleiden.

 

Na deze periode wordt van haar/hem verwacht dat zij/hij de leiding neemt in het ontwikkelen en het (co-)onderwijzen van nieuwe opleidingsonderdelen in kwantitatieve en/of mixed kwanti-kwalitatieve ruimtelijke onderzoeksmethoden, aan te bieden binnen de MSc Urban Studies en de BA Social Sciences. Er wordt tevens verwacht dat zij/hij een actieve rol zal spelen in de realisatie van een 'methodology lab' gericht op methodologische innovatie en training in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden in geosociale wetenschappen, dat zal open staan voor de bredere VUB-gemeenschap.

Onderzoek

Terwijl compact, stedelijk wonen naar voren wordt geschoven als een mogelijke oplossing voor de huidige milieucrisis zijn steden onbetaalbaar geworden voor een groeiend deel van de bevolking, met ernstige sociale, economische en politieke gevolgen. Binnen de steden is de toegang tot fundamentele voorzieningen - zoals groene en blauwe infrastructuur, energie, mobiliteit en transport, voedsel, huisvesting, zorg, onderwijs en telecommunicatie - zowel ruimtelijk als sociaal ongelijk verdeeld. Terwijl sommige wijken genieten van een hoge mate van leefbaarheid, kennen andere een laag niveau van welzijn en gezondheid, waarbij de bewoners verstoken zijn van betaalbare en toegankelijke voorzieningen. 

 

Ondanks de grote maatschappelijke uitdagingen die zich aandienen in steden, mist de analyse van de stedelijke geografie van basisvoorzieningen in tijden van ecologische transitie een integratieve, empirische en systematische aanpak. Deze wordt fundamenteel belemmerd door een gebrek aan kritische, wetenschappelijk onderbouwde methoden die een interdisciplinaire benadering van de materie ondersteunen. In deze context kunnen kritische, GIS-gebaseerde analysemethoden een belangrijke bijdrage leveren tot de verdere ontwikkeling van het onderzoek naar de toegankelijkheid van stedelijke infrastructuur.

 

Het aanpakken van bovenstaande uitdagingen vereist een op mixed methoden gebaseerde, interdisciplinaire onderzoeksaanpak die ruimtelijke modellering, geavanceerde statistische (big) data-analyse en participatief onderzoek combineert. Naast publieke of door de overheid verstrekte big data, kunnen ook 'volunteered' geografische informatie en social sensing data bijdragen aan een beter begrip van de relaties en discrepanties tussen vraag en aanbod naar/van fundamentele stedelijke voorzieningen.

 

Met deze doelen voor ogen en voortbouwend op de expertise van de betrokken onderzoeksgroepen, is deze vacature erop gericht een senior onderzoeker aan te trekken om interdisciplinair onderzoek rond de toegankelijkheid van fundamentele stedelijke voorzieningen verder te ontwikkelen. Het onderzoek zal in de eerste plaats verankerd worden in de Brusselse context, maar kan tevens comparatief stedelijk onderzoek versterken, met inbegrip van steden in de Global North en Global South.

Overige

De kandidaat zal lid zijn van de genoemde onderzoeks- en vakgroepen. Er zal van haar/hem ook verwacht worden dat zij/hij participeert in bestuurstaken, in hoofdzaak binnen de vakgroep Geografie.   

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat zij/hij op een collegiale wijze leiding geeft aan de uitbouw van samenwerkingen op het gebied van onderzoek tussen de betrokken onderzoeksgroepen. 

3 - Functieprofiel
 • Als formele minimumvereiste geldt dat de aanvrager in het bezit dient te zijn van een doctoraat dat is toegekend op basis van een origineel proefschrift.

 

 • De kandidaat heeft idealiter ook:
  • Een achtergrond in geografie, geo-informatiewetenschappen, urban studies, demografie, sociologie, transportstudies, milieustudies of een aanverwante discipline;
  • Ervaring met de kwantitatieve analyse van ruimtelijke gegevens (GIS), GIS-programmering/scripting en het gebruik van open source ruimtelijke software bibliotheken;
  • Goede statistische achtergrond en ervaring met het gebruik van statistische software;
  • Sterke affiniteit met stedelijk georiënteerd onderzoek, sociale geografie en/of ruimtelijke demografie;
  • Ervaring met geavanceerde methoden voor data analyse (machine learning, data mining, ...), analyse van big data en 'volunteered' geografische informatie is een sterk pluspunt;
  • Bewezen onderwijsvaardigheden en ervaring in het begeleiden van studenten;
  • Een veelbelovende of bewezen 'track record' van relevante publicaties;
  • Ervaring met het aanvragen van onderzoeksbeurzen en/of projectcoördinatie;
  • Sterke netwerk- en sociale vaardigheden. 

 

 • De kandidaat dient vloeiend Engels te spreken. Niet-Nederlandstalige kandidaten dienen na een periode van 5 jaar kennis van het Nederlands aan te tonen.
 • Kennis van het Frans is een pluspunt.

 

 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.

Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. 

Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/  

4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-11-2020
Looptijd/duur aanstelling De aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 30-05-2020
Contactpersoon Liesbeth Lemmens (secretaris Onderzoeksraad), Aurélie Lanciers (Management Assistant R&D)
Contact via telefoon +32 (0)2/629.21.08
Contact via e-mail onderzoeksraad@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.