Deel deze vacature

Docent (onderzoek) in het domein 'Bewegings-, sport- en revalidatiewetenschappen en kinesitherapie'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming De aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Omvang mandaat 1 VTE
Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
Onderwijs & onderzoeksdomein

Bewegings-, sport- en revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Onderwijs

De kandidaat/kandidate zal als co-titularis ondersteuning bieden bij het onderwijs van de opleidingsonderdelen:

 • ‘Inleiding tot de biomechanica van het menselijk bewegen’ (002726)
 • ‘Biomechanica toegepast op de sport’ (000246)
 • ‘Biomechanica toegepast op de kinesitherapie’ (003135) 

Onderzoek

 • De kandidaat/kandidate zal onderzoek verrichten binnen verschillende onderzoeksgroepen in het domein van de toegepaste biomechanica van het menselijk bewegen in het perspectief van de bewegingswetenschappen en de revalidatiewetenschappen.
 • Het onderzoek gebeurt in een interdisciplinair verband.
 • Hij/zij zal eveneens instaan voor de (verdere) uitbouw van de labo’s biomechanica en klinisch bewegingsonderzoek op beide campussen met inbegrip van de ontwikkeling van roboticatoepassingen ter ondersteuning van het menselijke bewegen.
 • De kandidaat zal actief externe onderzoekmiddelen verwerven.

Overige

 • Leidinggevende activiteiten:
  • Deelname aan facultaire, universitaire of interuniversitaire overlegorganen/commissies; interne dienstverlening.
  • Een goede combinatie vertonen van zelfstandigheid en samenwerking, van teamgeest en initiatief.
  • Onderzoeksprojecten coördineren.
 • Internationalisatie:
  • Uitbouwen van de labo’s biomechanica tot op een internationaal topniveau.
  • Internationale netwerking.
  • Actieve deelname aan internationale congressen.
 • Dienstverlening:
  • Zowel interne als externe activiteiten (vertegenwoordigingen, afvaardigingen, DAD, …)

3 - Functieprofiel
 • De kandidaat/kandidate bezit een diploma van doctoraat op proefschrift in de Bewegings- en Sportwetenschappen of de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, of gelijkwaardig, met een track record in de toegepaste biomechanica van het menselijk bewegen.

 

 

 • Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.

Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. 

Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-11-2020
Looptijd/duur aanstelling De aanwerving gebeurt bij toepassing van het tenure trackstelsel: aanstelling als docent voor 5 jaar met uitzicht op vaste benoeming als hoofddocent na het verstrijken van die termijn en mits een gunstige beoordeling van de oriëntatie- en integratieperiode.
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 30-05-2020
Contactpersoon Liesbeth Lemmens (secretaris Onderzoeksraad), Aurélie Lanciers (Management Assistant R&D)
Contact via telefoon +32 (0)2/629.21.08
Contact via e-mail onderzoeksraad@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.