Deel deze vacature

Deeltijdse professor in de Italiaanse Taalkunde

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functieomschrijving

Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming De aanwerving gebeurt in één van de graden van het Zelfstandig Academisch Personeel.
Omvang mandaat 0.2 VTE
Faculteit Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Linguistics and Literary Studies

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Italiaanse Taalkunde 

Onderwijs

totaal 9 ECTS

In het Bachelorprogramma Taal- en Letterkunde:

 • BA3: "Linguistica testuale dell'italiano" (3 ECTS), 1ste semester (verplicht vak)

In het Masterprogramma Taal- en Letterkunde en Multilingual Master in Linguistics and Literary Studies:

 • MA: "L'italiano attuale nella comunicazione" (6 ECTS), 1ste semester (keuzevak MA)

 

Onderzoek

Onderzoek in de Italiaanse taalkunde dat de onderzoekslijnen van de vakgroep Linguistics and Literary Studies en één van de relevante onderzoeksgroepen (Center for Linguistics en/of Brussels Platform for Digital Humanities) kan verstevigen en/of uitbreiden (met name tekst- of corpuslinguïstiek van het Italiaans en/of taalgebruik in communicatie en (sociale) media).

Actieve fondsenwerving in relevante domeinen.

Uitbouw internationaal netwerk in relevante domeinen.

Overige

Begeleiding van BA- en MA-scripties in de domeinen van de Italiaanse taalkunde.

Participatie in de beleidsstructuren van de onderzoeksgroep(en), de opleiding(en), de vakgroep en de faculteit.

3 - Functieprofiel

Diploma van 

Doctor in de Italiaanse Taal- en Letterkunde, of in een vergelijkbaar, relevant domein.

 

 • De kandidaat verricht degelijk wetenschappelijk onderzoek in de relevante domeinen, aantoonbaar d.m.v. (co)auteurschap van publicaties opgenomen in één van de categorieën van de VABB-database;
 • De kandidaat beschikt over ervaring in het onderwijs van de Italiaanse taalkunde, evenals didactische kwaliteiten gekoppeld aan de onderwijsopdracht, aantoonbaar d.m.v. een proefles (bij geringe onderwijservaring) of d.m.v. studentenevaluaties;
 • De kandidaat verstrekt wetenschappelijk onderbouwd onderwijs, aantoonbaar d.m.v. een heldere visie op elk van de vakken in de opdracht;
 • De kandidaat beschikt over een internationaal netwerk in de relevante domeinen, of heeft een duidelijke visie op de manier waarop dit netwerk kan worden ontwikkeld en uitgebreid;
 • De kandidaat heeft ervaring op het gebied van fondsenwerving of heeft een duidelijke visie op fondsenwerving;
 • De kandidaat heeft een duidelijke visie op het gebied van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening en de inzetbaarheid in de opleiding(en), de vakgroep, en de onderzoeksgroep(en);
 • Meertaligheid en internationale ervaring is een meerwaarde

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.
Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/  

4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie

Voorziene startdatum 01-10-2021
Looptijd/duur aanstelling 3 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 08-02-2021
Contactpersoon Rik Vosters
Contact via telefoon +32 (0) 497 53 18 40
Contact via e-mail rik.vosters@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV
 • het academisch dossier met alle relevante elementen
 • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
 • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.