Deel deze vacature

Deeltijds professor in de interuniversitaire opleiding 'Postgraduaat Praktisch Humanisme'

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Bedrijfsprofiel

De Vrije Universiteit Brussel staat al bijna 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

  • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
  • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
  • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.
2 - Functieomschrijving
Personeelscategorie Zelfstandig Academisch Personeel
Specifieke benaming De aanwerving gebeurt in één van de graden van het Zelfstandig Academisch Personeel.
Omvang mandaat 0.2 VTE
Faculteit Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep History, Archeology, Arts, Philosophy and Ethics

 

Onderwijs & onderzoeksdomein

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Onderwijs

  • Onderwijs:

De kandidaat die met deze functie belast wordt, voert een onderwijsmandaat uit, dat niet voorziet in percentage onderzoek. De kandidaat wordt aangesteld als titularis in de nieuwe interuniversitaire Postgraduaatsopleiding Praktisch Humanisme. Die opleding is een samenwerking tussen de VUB, de UGent en deMens.nu. De kandidaat die met deze functie belast wordt, neemt het titulariaat op voor de vakken: Sociale kaart en Psychosociale ondersteuning, Methodiek en Praktijk van de Vrijzinnig Humanistische plechtigheden, Methodiek en Praktijk van de Vrijzinnig Humanistische morele begeleiding en Visies en Praktijk van de Vrijzinnig Humanistische gemeenschapsvorming.

 

Het programma van de opleiding bestaat uit 9 verplichte opleidingsonderdelen (modules), zonder keuzeopleidingsonderdelen voor een totaal van 29 ECTS. De opleidingsonderdelen komen overeen met onderzoeksexpertise van de vakgroepen wijsbegeerte en moraalwetenschappen en geschiedenis van de VUB, gecombineerd met expertise van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent. Die onderzoeksexpertise wordt aangevuld met praktische expertise vanuit deMens.nu. De breedte van deze opleiding, gekoppeld aan praktijkgerichte doelstellingen, garandeert dat zowel kandidaat-studenten met een achtergrond in de moraalwetenschappen als zij met een achtergrond in sociaal werk of uit onderwijsopleidingen via deze opleiding kunnen doorgroeien naar professionals die ingezet kunnen worden binnen de brede vrijzinnig humanistische werking.

 

Als titularis van bovenvermelde vakken wordt de kandidaat aangesteld binnen een opleiding die interuniversitair georganiseerd wordt. De kandidaat maakt zo deel uit van een nieuw onderwijsteam dat bouwt op de traditie die de VUB, Ugent en deMens.nu hebben in het onderwijs van en onderzoek naar de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing en haar praktijken.

Onderzoek

/

Overige

 

Lid van de stuurgroep voor Postgraduaat Praktisch Humanisme.

3 - Functieprofiel

Diploma van 

Vereist:

Diploma van doctor in een relevant vakgebied

Strekt tot de aanbeveling:

Diploma van master in de psychologie

 

Ervaring als docent in het hoger onderwijs

Specifieke ervaring als docent in onderwijsactiviteiten gelinkt aan de morele begeleiding en vrijzinnig humanistische dienstverlening.

Specifieke ervaring als docent in onderwijsactiviteiten gelinkt aan ethiek.

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

 

Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving.

Onze campussen zijn gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa.

Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

 

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd.

Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij.

Fiets je liever naar je werk? Dan staat daar ook een vergoeding tegenover.

Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

 

Meer info over hoe het is om te werken bij de VUB vind je op www.vub.ac.be/vacatures.

5 - Bijkomende informatie
Voorziene startdatum 01-02-2021
Looptijd/duur aanstelling 3 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn Sollicitaties dienen ten laatste te worden ingediend op 02-12-2020
Contactpersoon Jeffrey Tyssens
Contact via telefoon 02 629 13 71
Contact via e-mail jeffrey.tyssens@vub.be

 

6 - Sollicitatie

Solliciteren kan uitsluitend ONLINE

 

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

  • een beknopt CV
  • het academisch dossier met alle relevante elementen
  • Visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies)
  • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek
  • diploma’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.