Deel deze vacature

Deeltijds professor in de archivistiek: Erfgoed- en hedendaags documentbeheer

Categorie:  Academisch Personeel & Onderzoekers

1 - Werken bij de VUB

De Vrije Universiteit Brussel staat al 50 jaar voor vrijheid, gelijk(waardig)heid en verbondenheid en dat leeft sterk op onze campussen bij zowel studenten als personeel. Bij de VUB vind je een diverse verzameling aan persoonlijkheden: innovators pur sang, maar vooral mensen die 100% hun authentieke zelf zijn. Met zo’n 3500 medewerkers zijn we de grootste Vlaamstalige werkgever in Brussel; een internationale stad waarmee we ons maar al te graag verbinden en waar(rond) onze 4 campussen gelegen zijn.

 

Ons onderwijs en onderzoek zijn gegrond op het beginsel van vrij onderzoek met het oog op de vooruitgang van de mensheid. We verwerpen elk louter gezagsargument en waarborgen de vrije oordeelsvorming die nodig is voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

 

De VUB is autonoom en wordt democratisch beheerd. Daarmee waarborgen we het uitoefenen van de fundamentele vrijheden binnen onze universiteit, maar ook het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel uit te maken van het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

 

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

2 - Functie

Momenteel zijn we voor het Zelfstandig Academisch Personeel van de faculteit Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, vakgroep History, Archeology, Arts, Philosophy and Ethics, op zoek naar een deeltijds professor.

 

Meer concreet zal je takenpakket er als volgt uitzien:

 

 • Onderwijs- en onderzoeksdomein: 

 

Opleiding Archivistiek: Erfgoed- en Hedendaags Documentbeheer

 

 • Onderwijs: 

 

De voortschrijdende automatisering verplicht de archivaris-documentbeheerder mee te zijn met de nieuwe digitale realiteit. Overheid en bedrijven automatiseren hun informatiebeheer in snel tempo, maar niet altijd met respect voor de duurzame authenticiteit en integriteit van de gegevens. In de bestaande vakken werd deze inhoud in het verleden meegenomen, maar de uitbreiding van de materie is zodanig, dat dit niet meer voldoende is. De afgestudeerden van de opleiding dienen zich met voldoende skills op de arbeidsmarkt te kunnen profileren. Prioritair adresseert het nieuwe vak alle problematieken van deze digitale realiteit.

 

Daarom zoeken wij een docent(e) voor het vak ‘Digitaal archief- en informatiebeheer’ (10 %; semesteroverschrijdend; 6 ECTS).

De cursus wordt in het Nederlands gegeven.

 

 • Onderzoek: 

 

Van de docent wordt verwacht dat hij of zij onderzoek doet in het desbetreffende vakgebied en hiertoe een bijdrage levert door publicaties.

 

 • Overige: 

 

- Het begeleiden van masterpapers in de opleiding Archivistiek

- Participeren aan het beleid van de opleiding

 

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Elsene) je thuisbasis worden. 

3 - Profiel

Wat verwachten wij van jou?

 

 • Je hebt een 

  Diploma van doctor in de humane wetenschappen (geschiedenis, kunstgeschiedenis, communicatiewetenschappen, economie, bedrijfskunde enz.), informatiewetenschappen of ingenieurswetenschappen (informatica enz.).

   

  Een specialisatie-diploma in de archief- of informatiewetenschappen versterkt het dossier.

 

 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met digitaal informatie-, document- en archiefbeheer, meer bepaald met strategieën voor de opzet en gebruik van digitale (administratieve) informatiesystemen en de archivering van digitale informatie. Digitale depots, archiefbeheersystemen, XML, en het OAIS-model zijn bekend terrein voor de kandidaat.

  Ook is de kandidaat vertrouwd met strategieën en technieken voor ingest van digital born informatie en gedigitaliseerde papieren informatie, met registratie en metadata(standaarden), rechtenbeheer, doorzoekbaarheid, vindbaarheid, duurzame opslag, waardering, selectie en bewaring van gegevens in en uit digitale informatiesystemen.

  Tenslotte heeft de kandidaat kennis van algemene problematieken en technieken die het informatiebeheer raken, zoals de digitale handtekening (en de juridische context hiervan), best practices voor het bewaren van gegevens uit databanken die als transactional data moeten worden bewaard (database-archivering), open (linked) data, datamining, datasecurity enz.

 

 • Je onderschrijft de onderwijsvisie van de universiteit, waarvan de integrale tekst te raadplegen is op de website van de universiteit.

 

 • Elke eerste aanstelling is mede afhankelijk van het met gunstig gevolg doceren van een proefles.

 

 • Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift. Meer informatie over de taalregeling vind je via: https://jobs.vub.be/content/Taalregeling/

4 - Aanbod

Word jij onze nieuwe collega?

 

Dan bieden we je een aanstelling als professor aan met een omvang van 0.1 VTE, voor de duur van 3 jaar (eventueel hernieuwbaar, mits positieve evaluatie van de werkzaamheden), met voorziene startdatum 01-10-2021.

 

In functie van je competenties en eerdere relevante werkervaring, ontvang je een salaris gekoppeld aan een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. 

 

Bij de VUB garanderen we een open, betrokken en diverse werkplek en bieden we je kansen om je carrière (verder) uit te bouwen.

 

Daarnaast geniet je van voordelen als:

 • Maximale terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding;
 • Een kosteloze hospitalisatieverzekering;
 • De ruimte om je job-inhoud mee te vormen en voortdurend bij te leren via VUB LRN;
 • Voordelige sportmogelijkheden;
 • Ecocheques;
 • Heerlijke maaltijden in onze campusrestaurants aan een aantrekkelijk tarief;
 • Een open en familiale werkomgeving met aandacht voor je work-life balance én een uitzonderlijke verlofregeling met 35 verlofdagen (bij voltijdse tewerkstelling).

5 - Geïnteresseerd?

Spreekt deze functie je aan?

 

Bezorg ons dan ONLINE en ten laatste op 20-05-2021:

 • je motivatiebrief, met inbegrip van je visie op onderwijs en onderzoek, en een toelichting over de uitbouw van je toekomstig onderzoek;
 • je curriculum vitae, met inbegrip van jouw academisch dossier;
 • je diploma’s (niet van toepassing voor VUB-alumni) en taalattesten. 

 

Heb je vragen over deze functie? Contacteer dan Frank Scheelings via frank.scheelings@vub.be of 02 629 24 34. 

 

Wil je graag weten hoe het is om te werken bij de VUB? Ga dan naar www.jobs.vub.be en ontdek alles over o.a. onze campussen, voordelen, strategische doelen en collega’s.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DEZE VACATURE?

Je vindt de gegevens van de contactpersoon in de vacaturetekst.