TAALREGELING

Onderwijstaal

Een lid van het academisch personeel dat belast is met een onderwijsopdracht moet kunnen aantonen dat het de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen op adequate wijze beheerst.

Concreet betekent dit dat het lid van het academisch personeel de onderwijstaal dient te beheersen op het ERK-niveau C1, en dat dit dient aangetoond te worden aan de hand van een kwalificatiegetuigschrift uitgereikt door een officieel erkende instelling.

Indien het lid van het academisch personeel een diploma secundair onderwijs of een bachelor-, master- of doctoraatsdiploma heeft behaald in de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen, wordt het vereiste ERK-niveau C1 vermoed aanwezig te zijn.

Bestuurstaal

Een lid van het academisch personeel dat belast is met een onderwijsopdracht, en dat geen opleidingsonderdelen in het Nederlands doceert, moet kunnen aantonen dat het de bestuurstaal, zijnde het Nederlands, op adequate wijze beheerst.

Concreet betekent dit dat het lid van het academisch personeel de bestuurstaal dient te beheersen op het ERK-niveau B2, en dat dit dient aangetoond te worden aan de hand van een kwalificatiegetuigschrift uitgereikt door een officieel erkende instelling.

Vanuit de universiteit wordt een verplicht integratietraject voorzien dat garandeert dat het lid van het academisch personeel na 2 jaar het Nederlands minstens op ERK-niveau A2 beheerst, en binnen de 5 jaar na de aanstelling, of op het moment van de benoeming, op ERK-niveau B2.

Indien het lid van het academisch personeel een Nederlandstalig bachelor-, master- of doctoraatsdiploma in een niet-anderstalige opleiding heeft behaald, wordt het vereiste ERK-niveau B2 vermoed aanwezig te zijn.

Overzichtstabel

Onderstaande tabel geeft de mogelijke combinaties voor de bepaling van het vereiste niveau van taalbeheersing:

Taal diploma Hoger Onderwijs Onderwijstaal Opleidingsonderdeel Niveau kwalificatiegetuigschrift onderwijstaal Niveau Kwalificatiegetuigschrift Nederlands bestuurstaal
Nederlands Nederlands Geen getuigschrift vereist Geen getuigschrift vereist
Nederlands Anderstalig C1 onderwijstaal Geen getuigschrift vereist
Anderstalig Nederlands C1 Nederlands Geen getuigschrift vereist
Anderstalig Anderstalig
(= taal diploma)
Geen getuigschrift vereist A2 Nederlands binnen 2 jaar
B2 Nederlands binnen 5 jaar of op het moment van de benoeming
Anderstalig Anderstalig
(≠ taal diploma)
C1 onderwijstaal A2 Nederlands binnen 2 jaar
B2 Nederlands binnen 5 jaar of op het moment van de benoeming