TAALREGELING

Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen.

Voorbeeld: Wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt, dan dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift.

Onderstaande tabel geeft de mogelijke combinaties voor de bepaling van het vereiste niveau van taalbeheersing:

Taal diploma Hoger Onderwijs Onderwijstaal Opleidingsonderdeel Niveau kwalificatiegetuigschrift onderwijstaal Niveau Kwalificatiegetuigschrift Nederlands bestuurstaal
Nederlands Nederlands Geen getuigschrift vereist Geen getuigschrift vereist
Nederlands Anderstalig C1 onderwijstaal Geen getuigschrift vereist
Anderstalig Nederlands C1 Nederlands Geen getuigschrift vereist
Anderstalig Anderstalig
(= taal diploma)
Geen getuigschrift vereist A2 Nederlands binnen 2 jaar
B2 Nederlands binnen 5 jaar
Anderstalig Anderstalig
(≠ taal diploma)
C1 onderwijstaal A2 Nederlands binnen 2 jaar
B2 Nederlands binnen 5 jaar